Cechy i umiejętności infobrokera

060126_1740_AK850722_v01 Cechy i umiejętności infobrokera
PROBLEM: Jakie są czynniki krytyczne cechy i umiejętności infobrokera?
SŁOWA KLUCZE: infobrokerstwo, infobroker, umiejętności, informacje,

ODBIORCA: Zespół problemowy- grupa studentów, użytkownicy Internetu

CYTAT: „Specjalista ten musi posiadać umiejętność przystosowania i znajdowania się w różnych sytuacjach. Trzeba być kreatywnym i posiadać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, należy także umieć radzić sobie z dużymi ilościami informacji i być zdolnym do przedstawiania ich w zwięzłej, syntetycznej formie….

Wyszukiwanie informacji na zlecenie to nie tylko Internet…. Trzeba znać zasady komunikacji naukowej, obiegi informacyjne. Należy także dobrze orientować się w zagadnieniach wykorzystania baz i serwisów informacyjnych, zasobów bibliotek. Trzeba opanować metodykę tworzenia zestawień bibliograficznych. Niezbędne jest doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań w najróżniejszych źródłach….

Kolejną ważną cechą jest zwykła „ciekawość świata”, ludzie którzy nie koniecznie są omnibusami, ale interesują się wieloma aspektami życia, czytają prasę, książki itp. łatwiej odnajdują się w nietypowych sytuacjach, z którymi infobroker ma do czynienia na co dzień.

W zakresie umiejętności, których każdy z nas może się nauczyć najczęściej wymienia się:

  • umiejętność prowadzenia małej firmy,
  • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i sprzedaży usług,
  • zdolność do korzystania z zasobów informacyjnych tych elektronicznych jak i tradycyjnych,
  • znajomość źródeł informacji z danej branży, serwisów informacyjnych ,
  • umiejętność pomocy klientowi w rozwiązywaniu problemów przez wykorzystanie dostępnych informacji,
  • umiejętność pisania raportów i streszczeń na podstawie dużej ilości źródeł,
  • swobodna komunikacja słowna, pisemna, telefoniczna itp.”

ŹRÓDŁO : http://www.sikor.net/broker/tekst.php?id=17&%20kategoria=5 ( cytowano dnia 2006-01-26)
KOMENTARZ do problemu: Infobrokerstwo staje się coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach. W dobie natłoku informacji konieczne jest, aby byli ludzie, którzy będą umieli znajdować oraz weryfikować dane. Sprawi to, że staną się one wiarygodne i będzie można korzystać z nich bez obaw.
W czasach społeczeństwa informacyjnego wielu ludzi ma szansę odnalezienia się w tej dziedzinie. Uruchamiane zostają powoli studia wyspecjalizowane w tym kierunku, które z pewnością  wyszkolą świetnych fachowców. Tacy ludzie idealnie odnajdą się przy pracy nad np. projektami edukacyjnymi. Dzięki swym umiejętnościom znajdą wszelkie informacje dotyczące dotychczasowego funkcjonowania systemu oświatowego- programów i sposobów nauczania. Dostarczą danych o funkcjonowaniu szkolnictwa zagranicą, co umożliwi porównanie ich z naszymi realiami edukacyjnymi i wykorzystaniu w miarę możliwości nowych rozwiązań. Wszystko to będzie pomocne przy stworzeniu projektu nowego funkcjonowania oświaty nastawionej na rozwój młodego człowieka. 
My, zwykli ludzie, często zagubieni w gąszczu informacji, potrzebujemy takich osób, którzy zadbają o to, aby nasza wiedza była rzetelna, wiarygodna, a przede wszystkim prawdziwa
.AUTOR: Agnieszka Kosedowska

UWAGI MODERATORA: W opracowaniach dotyczących społeczeństwa informacyjnego podkreśla się rolę wiedzy jako towaru. Wspomina często o infrastrukturalnych uwarunkowaniach, o dostępie do internetu oraz poziomie komputeryzacji. Jako oczywisty- pomijany bywa milczeniem poziom kompetencji odbiorcy treści pozyskiwanych dzięki nowoczesnych technikom i technologiom. W polskich realiach cywilizacyjno- kulturowych znaczonych poziomem powszechności sztuki czytania ze zrozumieniem- zagadnienie tworzenia oraz użytkowania wiedzy w organizacji nabiera szczególnego znaczenia. Powszechniejsze korzystanie, ale co najważniejsze- wytwarzanie produktu w postaci wiedzy- wymaga realizacji szeregu programów edukacyjnych. Obejmują one kompetencje informatyczne (choćby na poziomie ECDL), ale ponadto programy z zakresu szeroko pojętego zarządzania wiedzą. We wspomnianych opracowaniach nie wspomina się natomiast o specjalistach, których znawstwo dotyczy WIEDZY. Na poziomie organizacji specjalista z tego zakresu powinien zajmować się wszystkimi procesami, które wiążą się z pozyskiwaniem wiedzy, jej gromadzeniem, udostępnianiem, archiwizowaniem itd. Nazywamy ich INFOBROKERAMI SYSTEMOWY nawiązując tym samym do istniejącej już specjalności INFOBROKERA, ale nadajemy temu terminowi szersze znaczenie. O ile infobroker, broker informacji – w tradycyjnym rozumieniu tego terminu- zajmuje się wyszukiwaniem informacji i funkcjonuje w formule, która najbliższa jest firmie konsultingowej, o tyle INFOBROKER SYSTEMOWY jest – z założenia- pracownikiem organizacji, a specjalność infobrokerska jest jednym z elementów kreowanej przez niego ścieżki kariery zawodowej (dlatego system studiów podyplomowych wydaje się najlepszym rozwiązaniem w edukacji infobrokera systemowego). Nie miejsce tutaj na pełniejszy opis tej koncepcji. Uwagi poczynione w tym miejscu mają jedynie na celu wskazanie, iż cytowane przez Autorkę rozumienie terminu „infobroker” jest jednym z możliwych.(infobroker systemowy – dr Tadeusz Wojewódzki).
© 2001 wojewodzki.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.