Nasza terminologia – dlaczego „infrastruktura intelektualno – mentalna”, a nie „kapitał intelektualny”?

 Rzecz dotyczy stosowania takich pojęć, jak „kapitał ludzki” czy „kapitał społeczny”. Skoro poruszamy tutaj w kontekście modeli organizacji, to naturalną ścieżką wszelkich dywagacji wydaje się „kapitał intelektualny”, „kapitał społeczny” czy „kapitał ludzki”. Tym bardziej, że w ich zasięgu pojawia się natychmiast refleksyjność M. Boniego, J. Hausnera czy J. Czapińskiego. W stosunku do tego nurtu wybieramy ścieżkę rozważań równoległą, w naszym zamyśle uzupełniającą tę uznaną intelektualnie i ważką merytorycznie  dziedzinę rozważań powiązanych z praktyką życia społecznego licznymi kanałami wdrożeń.

Czytaj dalej „Nasza terminologia – dlaczego „infrastruktura intelektualno – mentalna”, a nie „kapitał intelektualny”?”

Visual Thesaurus

Visual Thesaurus
Visual Thesaurus

„Czym jest Visual Thesaurus?

Visual Thesaurus jest interaktywny słownik i tezaurus, który tworzy słowo z mapy, kwiat do znaczeń i gałęzi pokrewnych słów. Innowacyjny wyświetlacz zachęca do badań i nauki. Zrozumiesz język w nowy potężny sposób.

Czytaj dalej „Visual Thesaurus”

PISM

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest jednym z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Działalności PISM przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań. PISM realizuje własne i międzynarodowe projekty badawcze, przygotowuje raporty i analizy oraz współpracuje z instytucjami o podobnym profilu na świecie.

Systematycznie rośnie znaczenie PISM jako instytucji opiniotwórczej. W międzynarodowym rankingu The Global Go-To Think Tanks Report 2011, opracowywanym corocznie przez Think Tanks and Civil Societies International Relations Program z Uniwersytetu Pensylwanii, PISM został uznany za drugi najlepszy think tank w Europie Środkowej i Wschodniej oraz za jeden z trzydziestu najlepszych think tanków na świecie (kategoria Top 30 Think Tanks World Wide – US and Non-US).”

PISM
PISM

 

Zarządzanie Projektami

” Magazyn „Zarządzanie Projektami” jest skierowany do szerokiego grona osób, zajmujących się zarządzaniem projektami. Interesujące artykuły, felietony i wywiady, a także recenzje nowych książek poświęconych problematyce PM znajdą tu osoby piastujące stanowiska kierownicze, członkowie zespołów projektowych, a także przedstawiciele środowisk naukowych, studenci oraz wszyscy pasjonaci tematyki zarządzania projektami.

Teksty prezentowane w czasopiśmie będą dotyczyły różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami.”

"Zarządzanie Projektami" Magazyn

„Zarządzanie Projektami” Magazyn
zarządzanie projektami_felieton
Zapraszam do lektury felietonów – i nie tylko…

 

 

 

Program Rozwoju Instytucjonalnego

„Badania i analizy sektora administracji publicznej dowodzą nieustannej konieczności dostosowywania działań urzędów do zmian otoczenia (wynikających ze zmian cywilizacyjnych czy technologicznych). Dostrzeżenie tych potrzeb i ich artykulacja nastąpiły w Polsce w sposób wyraźny dopiero w ostatnich latach. W latach 2001-04 realizowany był w MSWiA pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Jego komponent dotyczący opracowania i przetestowania metody rozwoju instytucjonalnego był realizowany przez konsorcjum Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Canadian Urban Institute na zlecenie MSWiA. Upływ 4 lat, zmiany prawne i brak zachęt do stosowania metody spowodowały, że pomimo wysokiej przydatności praktycznej jest ona stosowana przez nieliczne samorządy”

Program Rozwoju Instytucjonalnego
Program Rozwoju Instytucjonalnego

Bałtyckie Forum Rozwoju

„O nas

Bałtyckie Forum Rozwoju jest niezależną non-profit, organizacji składających się z członków sieci dużych firm, dużych miast, inwestorów instytucjonalnych i stowarzyszeń biznesowych w regionie Morza Bałtyckiego. 
Bałtyckie Forum Rozwoju współpracuje z wieloma partnerami, w tym firm, rządów, organizacji regionalnych, instytucji badawczych i mediów.

Bałtyckie Forum
Bałtyckie Forum

Nasza sieć obejmuje ponad 7000 decydentów z całego regionu i nie tylko. Misją Baltic Development Forum jest promocja regionu Morza Bałtyckiego jako zintegrowany, dostatniego i konkurencyjnego regionu wzrostu.

Bałtyckie Forum Rozwoju i honorowi Advisory działy składają się z wysokiej rangi dygnitarzy politycznych i prominentnych biznesmenów reprezentujących cały region Morza Bałtyckiego.

http://www.bdforum.org/baltic-development-forum-introduction/

Czym się Zajmujemy

Jako wiodący na wysokim szczeblu oraz ustalenie programu pracy sieci organizacji w Europie Północnej możemy ułatwić i rozwijać nowe inicjatywy, partnerstwa i kontaktów międzynarodowych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, innowacji i konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego i jej 11 państw dynamicznych. Dążymy do rozwoju regionu Morza Bałtyckiego jako światowego centrum doskonałości i ustalić region na arenie międzynarodowej jako silnej i atrakcyjnej marki miejsca.

Jako preferowane platformy dla decydentów ze świata biznesu, polityki i środowiska akademickiego Baltic Development 
Forum jest platformą do innowacyjnego myślenia, nieformalnych cross-sector/cross-border/cross-level spotkań i konkretnych nowych możliwości biznesowych z perspektywy globalnej.

Jak do nas dołączyć

Witamy nowych członków i partnerów biznesowych, politycznych i środowisk akademickich reprezentowanych 
w postaci firm, rządów, metropolii, regionów, organizacji lub wydziałów akademickich. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Baltic Development Forum przez telefon + 45 70 20 93 94 lub przez e-mail bdf@bdforum.org”

 

Komisja Nadzoru Finansowego

„ZADANIA KOMISJI

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.”

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja/index.html

Diagnoza Społeczna

„Diagnoza Społeczna.Warunki i jakość życia Polaków.

Diagnoza społeczna
Diagnoza społeczna

Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badamy gospodarstwa domowe oraz wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat.”

 

Zespół Doradców Starategicznych

Zespół Doradców Strategicznych
Zespół Doradców Strategicznych

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Premiera RP. Powstał 6 marca 2008 r. na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Twórcą i szefem Zespołu jest dr Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowywaniu planów strategicznych rządu. Opracowywane są także propozycje dotyczące celów strategii gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.

Zespół Doradców współpracuje z organami administracji rządowej oraz podległymi im jednostkami w zakresie planowania strategicznego oraz przy realizacji celów programowych. Do zadań Zespołu należy również opiniowanie projektów aktów normatywnych o charakterze strategicznym, istotnych dla realizacji przyjętych celów strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Polski.

Szefem zespołu doradców premiera Donalda Tuska został Minister-członek Rady Ministrów Michał Boni.”

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij