Brak szerokiego dostępu do usług prawnych a potrzeby społeczne

2007-03-05_1050_AN770607_v01_usługi_prawne_dostępność

SŁOWA KLUCZE:_usługi_prawne_dostępność_licencja

TEMAT:_Brak szerokiego dostępu do usług prawnych a potrzeby społeczne
PROBLEM
Rozwój przedsiębiorczości na polskim rynku jest pozytywnym aspektem zmian demokratycznych, niestety tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym także nowych miejsc pracy, nie przekłada się na wystarczającą dostępność społeczeństwa polskiego do usług prawnych, do których dostęp bez ograniczeń za przykładem państw Europy Zachodniej powinien mieć każdy obywatel.
ODBIORCA:_Zespół projektowy: Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

CYTAT: „Trzystopniowy system licencji prawniczych”„Rząd zakończył prace nad ustawą o licencjach prawniczych. Ustawa ma  zwiększyć dostępność obywateli do usług prawniczych, a także umożliwić absolwentom prawa pracę w zawodzie. Projekt wprowadza trzystopniowy system licencji, o które będzie mógł ubiegać się każdy, kto skończył wyższe studia prawnicze. Projekt ustawy o licencjach prawniczych ma umożliwić wszystkim Polakom dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. Zgodnie z projektem, licencja I stopnia uprawniałaby do udzielania porad prawnych na etapie przedsądowym. Licencja II stopnia będzie umożliwiała samodzielne występowanie przed sądami i Trybunałami, włącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym (z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych, postępowania w sprawach nieletnich, spraw o przestępstwa i przestępstwa skarbowe). Umiejętności niezbędne do zdobycia II stopnia będzie można uzyskać występując w sprawach jako pełnomocnik substytucyjny lub kończąc szkolenie w akredytowanych placówkach. Licencję taką będą mogły ponadto otrzymać m.in. osoby, które w okresie 8 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie tej licencji pracowały na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub wykonywały zawód komornika, doradcy podatkowego i rzecznika patentowego. Licencja III stopnia uprawniać będzie do wykonywania wszystkich czynności prawniczych włącznie z występowaniem w charakterze obrońcy w sprawach karnych. Uzyskanie licencji tego stopnia wymagać będzie zdania egzaminu prawniczego przed specjalną komisją. Licencję tego stopnia będą mogły ponadto otrzymać m.in. osoby posiadające tytuł profesora i doktora habilitowanego. Każdy z licencjonowanych prawników będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Prawnicy z licencjami nie będą mieli prawa posługiwania się tytułami zawodowymi np. adwokat lub radca prawny, które nadal będą zarezerwowane jedynie dla członków korporacji. „
ŹRÓDŁO: http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20070302104730799, Gazeta Parwna 10:46, 2007-03-02

KOMENTARZ: W dobie gospodarki rynkowej brak szerokiego dostępu do usług prawnych dla każdego obywatela jest istotnym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorczości. Nastawione głównie na obsługę podmiotów gospodarczych profesjonalne kancelarie adwokatów i radców prawnych niechętnie zajmują się problemami prawnymi przykładowego Kowalskiego. Elementem odstraszającym od powszechnego korzystania przez Polaków z usług profesjonalnych doradców prawnych jest wysoka cenna usług. Dlatego też w tym kontekście projekt ustawy o licencjach prawniczych, polegający na dopuszczeniu do świadczenia usług prawnych osób po studiach prawniczych z odpowiednim poziomem doświadczenia zawodowego, pozwalającego określić poziom licencji, jest szansą dla szerokiej liczby Polaków, dla których dotychczas korzystanie z usług prawnika było niemożliwe. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem na rynek doradców prawnych jest powstanie konkurencji dla korporacji prawnych, co również powinno przynieść pozytywne efekty rynkowe. 
AUTOR
: Agnieszka Nałęcz, agnieszka.nalecz@onet.eu

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.