Bloki tematyczne oraz wykaz umiejętności praktycznch- wskazówki dla studentów ATENEUM

Bloki tematyczne

 

1.     Cechy społeczeństwa informacyjnego

2.     Technologia informacji w nowoczesnej organizacji

3.     Zasady racjonalnej informatyzacji organizacji w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

4.     Specyfika projektów w działaniach organizacji

5.     Bariery technologiczne i mentalne współczesnych organizacji

6.     Wsparcie aplikacyjne procesów informacyjnych w nowoczesnej organizacji

7.     Certyfikowanie umiejętności pracowniczych

8.     Zasady kreowania ścieżki kariery zawodowej

9.     Techniki pracy grupowej

10.  Metodyki zarządzania projektami

 

Umiejętności:

1.     Przygotowanie organizacji do optymalnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego

2.     Przeprowadzenie audytu informacyjnego organizacji

3.     Identyfikacja i mapowanie informacyjnych problemów organizacji

4.     Identyfikacja czynności, zadań, strategii, misji organizacji w kontekście uwarunkowań kompetencji pracowniczych

5.     Aplikacyjne wsparcie systemu infobrokerskiego w organizacji

6.     Identyfikacja pętli zadaniowych w organizacji

7.     Przygotowanie standardów zachowań w systemie informacyjnym organizacji

8.     Inicjowanie procesów zwiększających asocjacyjną sprawność zespołu

9.     Kwantyfikowanie treści w systemie informacyjnym

10. Autoryzacja źródeł zasilania systemu informacyjnego w organizacji

11. Opracowanie standardów zapisu treści zasilających system informacyjny w organizacji

12. Aplikacyjne wsparcie wybranych elementów systemu informacyjnego w organizacji

13. Identyfikacja problemu/ hierarchizacji spraw/ myślenie produktowe

14. Tworzenie drzewa problemu/ identyfikacja przyczyn- skutków

15. Tworzenie drzewa wiedzy/ identyfikacja luk wiedzy

16. Tworzenie drzewa celów/ identyfikacja wykluczeń aksjologicznych

17. Ocena koncepcji projektu- matryca logiczna

18. Audyt infobrokerski organizacji/ przygotowanie organizacji do

19. Tworzenie wiedzy pertynentnej/ identyfikacja potrzeb informacyjnych odbiorcy

20. Kwantyfikowanie treści/ identyfikacja słów kluczy

21. Praktyczne stosowanie technik pracy grupowej- burzy mózgów, techniki Ishikawy

22. Identyfikacja progów mentalnych organizacji/ identyfikacja zewnętrznych oraz immanentnych uwarunkowań organizacji

23. Racjonalizacja działań organizacji/ opracowanie podstawowych standardów

24. Praca w zespole wirtualnym /przygotowanie do telepracy/ z wykorzystaniem aplikacji dotProject

25. Tworzenie raportów wyszukiwania oraz innych rezultatów realizacji zadań/ likwidacja pętli zadaniowych w organizacji

26. Kreowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

Materiały autorskie:

 

Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

 

Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.