Metodyka Syndromiczna po raz pierwszy

            W dniach 14-15 grudnia 2009 roku w gmachu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku miejsce miała Międzynarodowa Konferencja INNO3city, promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu. Organizatorom udało się zapewnić udział w konferencji światowej sławy ekspertów: naukowców, przedsiębiorców, wynalazców. Obecni byli goście z całej Polski. Jak bardzo dopisali uczestnicy świadczyć może liczba przekraczająca 600 osób.

Infobrokerstwo prezentowane  w części diagnostycznej - syndromy barier mentalnych

 

             Prezentacje można pobrać ze strony: http://www.innopomorze.pl/podsumowanie-konferencji-inno3city.html

Zaproszenie do Gdańska. Pokazy nowoczesności

Zapraszamy do Gdańska – na Grunwaldzką

         Trójmiasto to kiszka wciśnięta między wzgórza i morze. Grunwaldzka to Aleja Nr 1 w Gdańsku wciśnięta w tę kiszkę. Ma swoje przedłużenie, którego szukać można daleko. Niektórzy znaleźli je nawet na Helu. Mniejsza o to. Grunwaldzka jest Nr 1! w Gdańsku. To, co się dzieje tutaj na wymiar symboliczny. Nie bez kozery właśnie tutaj ustawiono elektroniczne pomiary hałasu. Wiadomo – kto mierzy hałas, ten jest w światowej czołówce. Jest nowoczesny. Dba o obywateli. Ich system nerwowy.

Czytaj dalej Zaproszenie do Gdańska. Pokazy nowoczesności

Infobrokerskie kursy w Warszawie

Nasze kursy infobrokerskie

www.wojewodzki.co.uk

       Organizatorem kursów Menedżer Procesów Informacyjnych jest Instytut Konsultantów Europejskich. IKE jest międzynarodową organizacją pozarządową, non profit, skupiającą wybitnych Ekspertów.

    Kurs trwa 3 dni.
    Autorstwo i prowadzenie: dr Tadeusz Wojewódzki
 
                                                     Serdecznie zapraszamy
 

Wykaz publikacji autorstwa dr Tadeusza Wojewódzkiego z zakresu Infobrokerstwa Systemowego

    Wykaz publikacji nawiązujących do idei infobrokerstwa systemowego w formule praktycznej orientacji metodologicznej, odpowiadającej na potrzeby efektywnego funkcjonowania wybranych obszarów praktyki – np. zarządzania regionem lub omawiających założenia koncepcji Infobrokerstwa Systemowego- wprost

1.      Wojewódzki T., Regionalistyka jako nauka praktyczna. „Studia Filozoficzne” 1974/7

2.      Wojewódzki T.,O dwóch typach integracji nauki. „Studia Filozoficzne” 1976/2

3.      Wojewódzki T., Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia”1986/ 1-2

4.      Wojewódzki T., Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003

5.      Wojewódzki T., Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003

6.      Wojewódzki T., Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

7.      Wojewódzki T.,Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

8.      Wojewódzki T., Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

9.      Wojewódzki T., Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

10.  Wojewódzki T., Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

11.  Wojewódzki T. ,Co wiedzą o wiedzy w zarządzaniu wiedzą. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2623 [2007-12-25 08:43]

12.  Wojewódzki T., Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

13.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

14.  Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

 

Wywiady:

  1. Gontarz A., Fiszki w urzędzie./w:/ http://www.publicstandard.pl/ artykuly/46973/Fiszki.w.urzedzie.html
  2. Wielicka I., Infobrokerstwo w Polsce./w:/ http://www.e-fakty.pl/
  3. Gontarz A., Komandosi wiedzy."Computerworld"2006 nr 24/721

Uczestnicy kursu IS otrzymują dostęp do elektronicznej wersji publikacji Autora oraz większości materiałów wymaganych na kursie.