Audyt wiedzy

060227_1030_MC590904_v16 Audyt wiedzy
PROBLEM
:_ Jak wprowadzić system zarządzania wiedzą  w firmie, organizacji?
SŁOWA KLUCZE: audyt, identyfikacja wiedzy, zarządzanie wiedzą .
ODBIORCA: ZP: Zarządzanie wiedzą.
CYTAT: „Podobnie jak przedsiębiorstwo produkcyjne musi najpierw zinwentaryzować swoje aktywa, tak też każda firma powinna zinwentaryzować i być w pełni świadoma swojego kapitału intelektualnego. Audyt wiedzy jest jednym z pierwszych i zarazem kluczowych kroków, jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo wprowadzające zarządzanie wiedzą. Jego celem jest zidentyfikowanie źródeł wiedzy i miejsca ich występowania w przedsiębiorstwie. Zidentyfikowawszy posiadaną przez firmę wiedzę znacznie łatwiej opracować metody jej przekazywania, wykorzystywania i zachowania. Identyfikacja wiedzy nie sprowadza się oczywiście tylko do skatalogowania dokumentów istniejących w przedsiębiorstwie, ale prowadzi także do zidentyfikowania wiedzy posiadanej przez poszczególnych pracowników, ich relacji z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami, praktycznych doświadczeń, najlepszych praktyk”.
ŹRÓDŁO : http://www.pyton.pl/u_audytywiedzy.asp [21.06.2006]

KOMENTARZ do problemu: Jednym z najważniejszych elementów audytu wiedzy jest przygotowanie mapy wiedzy przedstawiającej taksonomię oraz przepływ i strumienie wiedzy w firmie. Celem opracowywania map wiedzy, jednego z najczęściej stosowanych narzędzi umożliwiających zidentyfikowanie wiedzy istniejącej w organizacji, jest przede wszystkim potrzeba poznania miejsc, w których zgromadzone są zasoby określonej wiedzy oraz jej wartość. Wiedza może być ulokowana zarówno w dokumentach jak i w głowach poszczególnych pracowników. Ta druga jest z reguły najważniejsza i najbardziej wartościowa. Dzięki identyfikacji wiedzy firma jest w stanie określić lukę pomiędzy obecnymi jej zasobami a wiedzą niezbędną do realizowania strategicznych celów przedsiębiorstwa.
Audyty wiedzy pozwalają określić na jakim etapie znajduje się organizacja w drodze zarządzania wiedzą w pełnym tego słowa znaczeniu. Zwykle są przeprowadzane przed wdrożeniem systemu zarządzania wiedzą. Zebrane w ten sposób odpowiedzi i informacje pozwalają lepiej skonfigurować system i dostosować go do potrzeb organizacji
. Ważnym etapem zarządzania wiedzą jest etap systemowego zintegrowania , gdzie zarządzanie wiedzą jest integralną częścią procesów operacyjnych, a zasoby wiedzy znajdują odzwierciedlenie w wartości organizacji.
AUTOR: Maria Ciesiółka

DATA:2006-02-27 10:51

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.