PLAY- e LEARNING – CONTROL /PeLC/

Test PeLC

Forma PeLC to połączenie e learningu z formułą gry. Realizuje dwa cele równolegle: diagnostyczny oraz edukacyjny. W ten sposób  możesz skontrolować Twoje walory mentalno – intelektualne, a jednocześnie pozyskać i utrwalić nowe kluczowe kompetencje.

To nie jest kolejny test psychologiczny. To interdyscyplinarny test Twoich menedżerskich możliwości. Obiektywny, skalowalny, opisany CERTYFIKATEM PeLC.

Test PeLC to odpowiedź na pytanie o to jak sprawdzić jakość menedżerskiego myślenia? Poziom innowacyjności? Pomysłowość? Kreatywność? Samodzielność myślenia? Umiejętności asocjacyjne? Z kim i na jakiej zasadzie je porównywać?

Nasza propozycja: radykalna zmiana środowiska działania. Taka, żeby liczył się tylko Twój potencjał intelektualny, bez możliwości bezpośredniego przenoszenia wcześniejszych doświadczeń na decyzyjne sytuacje. Analizujesz, oceniasz, kalkulujesz, podejmujesz decyzję – samodzielnie. Masz możliwość odpłatnych konsultacji, ale to podraża koszt testu. Liczy się trafność Twoich decyzji oraz czas.

BENCHMARK PREDYSPOZYCJI

Wszyscy pracują w identycznych warunkach. Nikt ich wcześniej nie znał i tak nie pracował. Porównujmy rezultaty uczestników. Dowiesz się jak wyglądasz na tle całej grupy.

GRA

Na czym polega? Na jasności reguł działania oraz ścieżce analogicznej do prawdziwej gry komputerowej. Gra polega na tym, że w konkretnych warunkach musisz tak zorganizować pracę, aby była ona opłacalna.

e LEARNING

 Test PeLC wykorzystuje platformę e learningu albowiem TEST PeLC to nie tylko kontrola, ale także nauka.

strona