wzór kwanta wiedzy

2015-10-14 0731 (identyfikator czasu powstania kwanta wiedzy) _TW680303 (inicjały autora + 6cyfrowy jego identyfikator, który sam wybiera)_v01 (wersja kwanta) _KWANT (nazwa produktu:kwant, mapa myśli itp)_ _ _ _ _(5,6 słów kluczy sygnalizujących treść kwanta)

Problem (nazwa problemu, którego dotyczy kwant)

Słowa klucze: _ _ _ _ _ (5,6 słów kluczy sygnalizujących treść problemu)

Temat: (Temat cytatu kwanta wiedzy)

ŹRÓDŁO:. (bibliograficzny zapis źródła cytatu)

 

Autor: (adres mailowy oraz imię i nazwisko autora kwanta wiedzy)

 

CYTAT:”

(Treść cytatu kwanta wiedzy)

Asocjacje:

 

(Wywołane cytatem skojarzenia sugerujące możliwości rozwiązania problemu, którego dotyczy kwant wiedzy)