Nowe zasady zamówień publicznych a infobrokerstwo

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych są dobrą okazją do spojrzenia na ten temat z perspektywy MSE™: sposobów myślenia kreujących rozwiązania w zakresie wymogów określonych w warunkach zamówień publicznych oraz nowych potrzeb administracji, jakie implikują nowe regulacje.

Prezentujemy kwant wiedzy na ten temat w kolejności: asocjacje do cytowanej informacji ->metryczka kwanta -> cytat dotyczący nowych zasad przeprowadzania zamówień publicznych.

Asocjacje do kwanta 2014-01-31 0757_TW680303:

NAJNIŻSZA CENA. Stosowanie kryterium najniższej ceny jest – z perspektywy MSE™ – przejawem syndromu wagi. Przypomnijmy – w skrócie, że syndrom ten przejawia się w ocenach rezultatów pracy intelektualnej i polega na stosowaniu ilościowych kryteriów oceny ich wartości. Np. zastosowany w do oceny dokumentów skutkuje apriorycznym w stosunku do treści przekonaniem, że 100 stron tekstu ma większą wartość niż np. 5 stron.

Czytaj dalej „Nowe zasady zamówień publicznych a infobrokerstwo”

O czym jest www.infobrokerstwo.pl i jaki panuje tutaj porządek?

Strona jest o jakości informacji, wiedzy.

Mówmy o jakości informacji i wiedzy – w kontekście, od którego zależy. A zależy przede wszystkim od  sposobu myślenia. Głównie zajmujemy się tym, jak myślą organizacje: rząd, media, administracja, konkretne firmy. Sposób myślenia  uważamy za najważniejszy czynnik – warunkujący nasze życie prywatne i społeczne. Dlatego mówimy, że to jest czynnik krytyczny jakości życia społecznego, naszego dobrobytu, poziomu życia, jego komfortu.

Sposób myślenia staramy się analizować w sterylnych intelektualnie i emocjonalnie warunkach. Bez emocji i ze świadomością własnych dogmatów oraz ograniczeń.

Nie pretendujemy do roli mędrców. Pokazujemy jedynie różnice między sposobem myślenia – jaki deklarują nasi aktorzy sceny politycznej, administracyjnej, przedsiębiorczości – a jaki respektują  – czyli realnie stosują ci sami aktorzy – w codziennej praktyce zawodowej . 

Czytaj dalej „O czym jest www.infobrokerstwo.pl i jaki panuje tutaj porządek?”

Jaki model organizacji preferuje rząd ?

 

Nasze produkty znakujemy naszym logo
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Niezadowolenie społeczne jest często wypadkową rozwarcia nożyc między modelem deklarowanym, a faktycznie respektowanym. Przyczynami takiego stanu rzeczy nie jest wcale zła ludzka wola czy brak dobrych chęci. Ograniczenia tkwią w uwarunkowaniach intelektualno – mentalnych organizacji. W barierach mentalnych i sposobach myślenia. To one blokują często zmiany i pogłębiającą się przepaść między słowami, a czynami. Jaki model organizacji deklaruje, a jaki respektuje rząd? O tym mowa w najnowszym kwancie wiedzy.

Asocjacje kwanta wiedzy: 2014-01-22 0718_TW680303_v01 _kwant_ modele organizacji_ model deklarowany _model respektowany_ case study – stanowisko minister Bieńkowskiej w sprawie utrudnień na kolei styczeń 2014

Jeśli traktować przekonania Pani minister jako reprezentatywne dla organizacji nadzorującej pracę spółek kolejowych, to zarysowują się dwa sposoby myślenia:

  • produktowy i
  • podmioty.

W myśleniu produktowym wartością najważniejszą jest organizacja, jako taka – jej efekty finansowe i sprawność techniczna. Podejście produktowe wyznacza perspektywę problemową, w której najważniejszy jest procentowy udział danego zdarzenia w całości usług firmy. Stąd Pani minister akcentuje fakt marginalnego zdarzenia incydentów pierwszego dnia oraz „3 procent pociągów w skali całego kraju” – podkreślając fakt, że liczna utrudnień nie jest dużą.

Czytaj dalej „Jaki model organizacji preferuje rząd ?”

Wartości respektowane, a decyzjność /case study: szpital we Włocławku_ śmierć bliźniąt/

Nasze produkty znakujemy naszym logoZ perspektywy MSE™ podstawowe jest pytanie o kulturę organizacji, w której miało miejsce to zdarzenie. Punktem wyjścia jest identyfikacja systemu wartości respektowanych w codziennej praktyce. Nie deklarowanych – zapisanych w oficjalnych dokumentach, ale traktowanych przez zespół, jako rzeczywiste, którymi należy się kierować w procesie ustalania celów działania w konkretnej sytuacji.

Asocjacje do kwanta:

2014-01-19 0958_TW680303_v01 _WOREK_standardy_ standardy decyzyjności_ analiza MSE™

  • MSE™ jest narzędziem diagnozowania współczesnych organizacji. Dokładniej – jej uwarunkowań intelektualno – mentalnych. Analiza przekonań respektowanych w organizacji pozwala zrekonstruować system WARTOŚCI i WIEDZY sterujących, w sposób mniej lub bardziej (zazwyczaj mniej) uświadamiany, działające zespoły.
  • Prezentowane tutaj stwierdzenia oparte są tylko na zacytowanym tekście i jako takie traktowane być mogą jedynie jako symptomy stanów rzeczy wymagające potwierdzenia.

Z perspektywy MSE™ podstawowe jest pytanie o kulturę organizacji, w której miało miejsce to zdarzenie. Punktem wyjścia jest identyfikacja systemu wartości respektowanych w codziennej praktyce. Nie deklarowanych – zapisanych w oficjalnych dokumentach, ale traktowanych przez zespół, jako rzeczywiste, którymi należy się kierować w procesie ustalania celów działania w konkretnej sytuacji. Z treści dostępnej w cytowanym tekście (opieramy się tutaj tylko na tm tekście i wnioski maja tylko nim wyznaczony zakres ważności) wnioskować można, iż wartością maksymalnie preferowaną w tym zespole jest przyjęty w niej porządek organizacyjny. Potocznie określa się taką organizacje, jako urząd sam dla siebie (państwo – dla państwa, a obywatel – w konwencji „ratuj się, kto może„).

Czytaj dalej „Wartości respektowane, a decyzjność /case study: szpital we Włocławku_ śmierć bliźniąt/”

O infobrokerstwie – słów zaledwie kilka

Są takie takie zawody, których obecność w firmie nie dziwi. Należy do nich prawnik, księgowy czy finansista, informatyk, handlowiec itd. Każdy z nich zajmuje się czymś konkretnym, ważnych i dla większości z nas zrozumiałym. Bez tych specjalistów mielibyśmy kłopoty (jeszcze większe niż mamy) prawne, księgowo -finansowe, informatyczne, marketingowe itd.

INFOBROKER  w naszej firmie
INFOBROKER w naszej firmie

A skoro już o kłopotach mowa, to które powtarzają się najczęściej? Z czym radzimy sobie coraz trudniej? Co zabiera nam coraz więcej czasu?

Czytaj dalej „O infobrokerstwie – słów zaledwie kilka”

Zamiast manifestu

 

myślisz, że jesteś...
…myślisz, że jesteś…

Mówią nam, że mamy rację, ale że nie są w stanie zrobić cokolwiek w naszej sprawie. Przyznają rację, że to, co wytykamy – jest absurdem, ale rozkładają bezradnie ręce. Twierdzą, że takie jest prawo, że na to nie ma rady. Kiedy zaczynamy się denerwować i zaciskamy pięści – ostrzegają, że na takie reakcje jest paragraf. I są odpowiednie służby.

Absurdy. Paranoje. Niedorzeczności. Ilu ludzi jeszcze to widzi? Ilu na to się nie godzi? Ponad wszelką wątpliwość znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tyle tylko, że coraz mniej chce się denerwować, bić pianę w pustych dyskusjach i narażać na zemstę układów. Dlatego potrzebne jest odpowiednie narzędzie, które pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie o co w gruncie rzeczy chodzi i dlaczego jest tak, jak jest? Podpowie – jak sobie radzić z takimi zjawiskami.

Czytaj dalej „Zamiast manifestu”

O infobrokerstwie – bardziej historycznie

Kiedyś mówiliśmy o fiszkach, teraz o kwantach wiedzy, ale idea dotyczy wciąż tego samego: wiedzy niezbędnej do skutecznego działania.

Idee formułowane obecnie w projekcie infobrokerstwa systemowego deklarowane były wcześniej w formule  regionalistyki (1973–1974), platformy, której dzisiejsza formuła najbliższa jest bodaj klastrom problemowym. /Por. T. Wojewódzki, Regionalistyka jako nauka praktyczna, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 7, s. 153–162. Jej celem była interdyscyplinarna integracja badań naukowych nad regionem, zorientowana na racjonalizację procedur decyzyjnych dotyczących problemów społeczno-gospodarczych regionu.

Czytaj dalej „O infobrokerstwie – bardziej historycznie”

Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?

mozg_4Zamieszczamy poniżej kwant wiedzy, a w jego ramach asocjacje do cytowanej treści. Analizę przeprowadzono w oparciu o zasady MSE ™.

2014-01-13 1002_TW680303_v01 _KWANT _ administracja publiczna_ okres 2007 – 2012_  zagrożenia efektywności organizacji _ MSE™ _ uwarunkowania intelektualno – mentalne_ korupcja

Czytaj dalej „Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?”

Dysharmonia relacyjna

Potocznie mówi się o takim zjawisku, że to przegięcie, skrajność itd. Z konsekwencjami takiego sposobu myślenia mamy do czynienia w postaci konkretnych decyzji, zazwyczaj bolesnych i niezrozumiałych. Dlatego warto zainteresować się tym zjawiskiem nieco dogłębniej.

MSE™- dysharmonia relacyjna
MSE™- dysharmonia relacyjna

 

 

 

 

  Czytaj dalej „Dysharmonia relacyjna”

Problem

mozg_4Zadeklarowaliśmy wcześniej – dość przekornie, że naszą pasją są PROBLEMY. Dodajmy tutaj, że to jedynie pasja poznawcza i nic nadto. Zajmujemy się problemami z myślą o bezproblemowej egzystencji i wiedza, że tylko określone sposoby myślenia są w stanie bardziej nas do tej perspektywy przybliżyć.

Ułożyliśmy ścieżkę wspólnego „prowadzania się pod rączkę” z problemami. W znacznym stopniu oddaje ją poniższy graf. Wart przeanalizowania.

2013-08-17-0745_TW680303_v04-MAPA_-PROBLEM_logika-prezentowania-problemu
2013-08-17-0745_TW680303_v04-MAPA_-PROBLEM_logika-prezentowania-problemu

Finansizm -najpopularniejszy paradygmat myślenia

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Przykładem paradygmatu myślenia pojawiającego się stosunkowo najczęściej jest paradygmat finansizmu. Finansizm jest jaskrawym przykładem działań respektowanych w organizacji, która deklaruje realizację długoterminowych zmian zwiększających jej efektywność, a w praktyce respektuje finansizm, oznaczający głównie lub jedynie: cięcie wydatków. Cięcia dotyczą nie tylko obszarów miękkich, ale generalnie wszystkich bez wyjątku wydatków, w myśl zasady, że „lepsza firma pocięta do samego korpusu, ale żywa, niż ze wszystkim kończynami, ale martwa”. Ale finansizm jest czymś więcej – to przede wszystkim paradygmat myślenia.

Czytaj dalej „Finansizm -najpopularniejszy paradygmat myślenia”

MSE™ – szansą dla humanistów

MSE™ jest szansą dla humanistów z tego choćby tylko powodu, że w jego skład wchodzi INFOBROKERSTWO. Jeśli rozumieć je jako rzemiosło specjalizujące się w tak wyrafinowanej materii, jaka jest wiedza  – to trudno w dobie społeczeństwa informacyjnego czyli społeczeństwa wiedzy źle wróżyć przyszłość zawodową speców w takiej branży. Problem – póki co tkwi w tym, że kartofel i maszynę – jako

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK  (Toruń, 24-25 czerwca 2013 r.)
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK (Toruń, 24-25 czerwca 2013 r.)

finalne produkty swoich epok (agrarnej oraz industrialnej) nauczyliśmy się już odróżniać. Tak samo kompetencje rolnicze, inżynierskie itd. Ale z wiedzą jest inaczej.

Stąd szczególna misja: trzeba opowiadać o tych kompetencjach – w pierwszej kolejności humanistom. Nie wiem czy tak, jak na przedstawionej prezentacji. Ale trzeba to robić i wśród bibliotekoznawców, filologów, politologów, kulturoznawców  – wszędzie, gdzie uczy się trudnej sztuki samodzielnego myślenia, asocjacyjności, identyfikacji słów kluczy itd.

 

Obejrzyj prezentację.

 

 

Redukcjonizm finansowy

Jeśli w najbliższym kręgu współpracujących z nami osób powtarza się często i z przekonaniem diagnozę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to taki stan rzeczy świadczyć może o istotnej obecności sposobu myślenia, który nazywamy redukcjonizmem finansowym. W uproszczeniu polega on na tym, że najbardziej ceni się pieniądze przypisując im walor i kamienia filozoficznego i klucza do krainy wiecznej szczęsliwości.

Czytaj dalej „Redukcjonizm finansowy”

Niebezpieczeństwa identyfikacji problemu

mozg_4Jeśli nie umiemy nazwać problemu, a konsekwencje jego obecności będą dla nas dokuczliwe, to  będziemy powtarzali, jak mantrę: „coś tutaj nie gra”, „coś tutaj jest nie tak”, „tak dalej być nie może”… Samo nazwanie problemu jest częścią jego identyfikacji. Wszak nazwa powinna zgodnie z logiką odzwierciedlać istotę problemu. W każdym razie nie może to być typ

2012_08_14_-0836_TW680303_v02-MAPA_-problem_-identyfikacja_-dziedziny_-zagrożenia
2012_08_14_-0836_TW680303_v02-MAPA_-problem_-identyfikacja_-dziedziny_-zagrożenia

owe strzelanie kulą w płot. Nie można alkoholizmu nazywać butelkowaniem, gdyż to nie butelka jest przyczyną nałogu lecz jej zawartość. To właśnie dlatego pracowników obrotu surowcami wtórnymi, w tym butelkami – nie nazywamy alkoholikami tylko z tego powodu, że przepuszczają przez swoje ręce masę butelek. Tak czy owak pojawi się aspekt filologiczny- zgrabnego nazwania problemu.

Ale w procesie identyfikacji wcale nie jedyny, co widać na powyższym grafie.

 

 

Zaproszenie do współpracy

Nasze zaproszenie do współpracy obejmuje jeden warunek: samodzielne przygotowanie wybranego problemu we wskazany przez nas sposób. Tym sposobem – jest drzewo problemu wraz z kwantami wiedzy.

Nasza lista obejmuje problemy typowe dla polskich firm oraz administracji.

Ścieżka identyfikacji PROBLEMU.
Ścieżka identyfikacji PROBLEMU.

Sedno

mozg_4MSE™ staraliśmy się poddawać wizualizacjom. Jedną z nich jest SEDNO. Traktujemy je jako swego rodzaju ściągę przydatną w przypadkach kompletnej niemocy intelektualnej, określanej potocznie mianem „zbaranienia”, „kompletnego zgłupienia”, „resetu resztek inteligencji” czy”chwilowego zagubienia azymutu”.  W takich stanach – wywoływanych zazwyczaj nagłym pojawieniem się problemu – przydatne jest właśnie sedno MSE™.

SEdno MSE™
Sedno MSE™

Wizualizacja MSE™ pojawia na zazwyczaj na końcu prezentacji tego produktu. Zaczyna się ją zazwyczaj od analizy SPOSOBU MYŚLENIA

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij