Infobrokerstwo systemowe

Uprzejmie informujemy, że  ukazał się artykuł poświęcony Infobrokerstwu Systemowemu – w kontekście poświęconym Profesorowi Jerzemu Kmicie.

    Wojewódzki T., Uwagi na kanwie sposobu myślenia. F i l o – S o f i j a  Nr 12 (2011/1), ss.334 -356filosofija_mala 

 Biznesowe wdrożenia MSE: http://www.crm.com.pl