Kurs Menedżer Procesów Informayjnych

PROCESY INFORMACYJNE obecne są w każdej organizacji. Dane, informacje, wiedza – jako produkty procesów informacyjnych, decydują o realnych szansach organizacji na stworzenie produktu rynkowego – o planowanych walorach jakościowych. Ponieważ procesy informacyjne obejmują wszystkie – bez wyjątku – stanowiska pracy, kompetencje w zakresie procesów informacyjnych należą do najbardziej uniwersalnych.

 

Najwyższy poziom kompetencji informacyjnych obejmuje fazy programowania, identyfikacji, formułowania, wdrażania, monitorowania,ewaluacji i audytu projektów informacyjnych. Kompetencje takie posiada Menedżer Procesów Informacyjnych. Umiejętności te potwierdzone są produktowo. Z jednej strony rutynowymi opracowaniami takimi, jak Zarządzanie Ryzykiem Procesów Informacyjnych, Analiza Interesariuszy Procesów Informacyjnych itd., a z drugiej Tworzeniem Indeksów Słów Kluczy do Drzew Problemów, Drzew Wiedzy, a w konsekwencji Drzew Wsparcia Decyzyjnego,Wykazów Autoryzowanych Źródeł Treści itd. Rezultatem pracy Menedżera Procesów Informacyjnych jest stały monitoring i aktywne uczestnictwo w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich procesów informacyjnych w danej organizacji, zapewniających jej pracownikom dane, informacje oraz wiedzę – niezbędne do prawidłowego wykonywania bieżących zadań.

Czytaj dalej Kurs Menedżer Procesów Informayjnych