Wykaz publikacji autorstwa dr Tadeusza Wojewódzkiego z zakresu Infobrokerstwa Systemowego

    Wykaz publikacji nawiązujących do idei infobrokerstwa systemowego w formule praktycznej orientacji metodologicznej, odpowiadającej na potrzeby efektywnego funkcjonowania wybranych obszarów praktyki – np. zarządzania regionem lub omawiających założenia koncepcji Infobrokerstwa Systemowego- wprost

1.      Wojewódzki T., Regionalistyka jako nauka praktyczna. „Studia Filozoficzne” 1974/7

2.      Wojewódzki T.,O dwóch typach integracji nauki. „Studia Filozoficzne” 1976/2

3.      Wojewódzki T., Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia”1986/ 1-2

4.      Wojewódzki T., Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003

5.      Wojewódzki T., Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003

6.      Wojewódzki T., Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

7.      Wojewódzki T.,Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

8.      Wojewódzki T., Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

9.      Wojewódzki T., Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

10.  Wojewódzki T., Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

11.  Wojewódzki T. ,Co wiedzą o wiedzy w zarządzaniu wiedzą. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2623 [2007-12-25 08:43]

12.  Wojewódzki T., Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

13.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

14.  Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

 

Wywiady:

  1. Gontarz A., Fiszki w urzędzie./w:/ http://www.publicstandard.pl/ artykuly/46973/Fiszki.w.urzedzie.html
  2. Wielicka I., Infobrokerstwo w Polsce./w:/ http://www.e-fakty.pl/
  3. Gontarz A., Komandosi wiedzy."Computerworld"2006 nr 24/721

Uczestnicy kursu IS otrzymują dostęp do elektronicznej wersji publikacji Autora oraz większości materiałów wymaganych na kursie.