Jak przeciwdziałać wyjazdom Polaków z kraju ?

Nazwa  PLIKU: 2007-11-19 2032_TW480302_v01_ KWANT_ Przyczyny wyjazdów z Polski

2007-11-19 20:32_TW480302_v01_ KWANT_ Przyczyny wyjazdów z Polski

Problem:  Jak przeciwdziałać wyjazdom Polaków z kraju ?
Słowa klucze: emigracja polska_ wyjazdy z  Polski
Temat: Przyczyny decyzji o wyjeździe z Polski
Dla kogo? Zespół Projektowy WSPÓŁCZESNA EMIGRACJA POLSKA
Na kiedy?: 2007- 2013
ŹRODŁO : http://www.eioba.pl/a73207/polska_emigracja_w_irlandii
Autor: Tadeusz Wojewódzki_ www.infobrokerstwo.pl_ wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:Polacy, którzy zdecydowali się wyjechać, powód swojej decyzji tłumaczą na różne sposoby. Jedni twierdzą, że zmusiła ich do tego sytuacja finansowa i brak perspektyw w Polsce. Są to ludzie, którzy w Polsce nie zajmowali wysokich stanowisk, często byli bezrobotni lub pracowali za najniższą krajową. W Irlandii często ich wynagrodzenie to również najniższa krajowa tyle, że irlandzka. Jest to 8 euro i 30 centów za godzinę. Łatwo policzyć, że pracując za najniższą krajową w Irlandii można bez liczenia się z każdym centem żyć swobodnie. Polska i Irlandia jeszcze długo będą się różniły pod tym względem. Prawdopodobnie gdyby praca za najniższą krajową w Polsce nie wiązała się z codzienna szarpaniną i podejmowaniem decyzji czy kupić jedzenie czy leki na przykład, wielu Polaków pozostało by w kraju. Bo prawda jest taka, że pracując za najniższą krajową w Irlandii pozwala żyć bezstresowo ale nikomu nie przyniesie przysłowiowych kokosów.    „

SUGESTIE:

Rzeczywiste przyczyny wyjazdów z Polski wyrażane są przez zainteresowanych często w formule „ostatniej kropli, która przelała czarę goryczy”. Wbrew pozorom trudno jest nazwać przyczynę jednym słowem, wskazać najważniejsze źródło frustracji. Nie ulega wątpliwości, że to, co męczy i odbiera ostatecznie chęć życia w Polsce jest spowodowane koniecznością nieustannego szarpania się- praktycznie na każdym, bez mała kroku. Nasza rzeczywistość sprawia wrażenia „czesanej pod włos”, nieprzyjaznej dla jej uczestników, postawionej – z zasady- na głowie, wrogiej, agresywnej, nieprzyjaznej. Ten wrogi, nastawiony na szarpanie stosunek do mieszkańca nad Wisłą wpisujemy nawet w urządzenia techniczne. Prosty przykład: urządzenie do parkowania nie jest sprawne. To nie ono, automatycznie- informuje egzekutora opłat o awarii- choć to technicznie możliwe, ale ty – użytkownik- musisz wykręcić odpowiedni numer i poinformować, że chciałeś zapłacić, ale nie mogłeś. Na swój koszt, tracić czas i pieniądze. Dlaczego?

            Przykład z automatem dobrałem tak, aby nikogo nie dotykał i nie prowokował do natychmiastowej agresji- sprawdzonego u nas sposobu „rozwiązywania” problemów.

            W każdym razie szarpaninę wpisaliśmy w naszą codzienność. I między innymi dlatego jest ona tak trudna do zaakceptowania dla bardziej wrażliwych, spragnionych normalnego życia- ludzi.

ZADANIA:

Zidentyfikuj przykłady „syndromu szarpania” w swoim najbliższym otoczeniu zawodowym. Zdiagnozuj jego przyczyny i zaproponuj działania operacyjne- blokujące doraźnie jego występowanie oraz wskaż działania długoterminowe eliminujące ten syndrom na stałe.