Prośba Zespołu IS

   

    Zwracamy się do naszych współpracowników, studentów i czytelników o nie podejmowanie prób zamieszczania hasła „Infobrokerstwo” w jakichkolwiek wydawnictwach internetowych typu „WIKIPEDIA” do momentu pełnego rozeznania przez nasz zespół projektowy rzeczywistych (nie mylić z deklaratywnymi) kryteriów akceptacji zamieszczanych treści w danym źródle.

         Idea WIKIPEDII jest nam szczególnie bliska, jako zespołowi funkcjonującemu na zasadach inicjatywy obywatelskiej. Sympatii nie możemy jednak przedkładać nad idee obiektywizmu i merytorycznej oceny treści. Zastępowanie tych kryteriów plebiscytem popularności traktujemy jako kolejny przejaw zdziczenia intelektualnego, którego nie zamierzamy popierać w jakiejkolwiek postaci.