Infobroker w formule Operatora Informacji

            Międzynarodowy Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie -w porozumieniu z Centrum Infobrokerstwa Systemowego -realizuje aktualnie cykl edukacyjny identyfikowany jako  NFOBROKER SYSTEMOWY W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. Kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe -łączy zintegrowany program edukacji infobrokerskiej. 

    Przewidziane są w nim trzy poziomy certyfikacji kompetencji profesji Infobrokera:

 • Infobroker Systemowy
 • Infobroker Moderator Systemu
 • Infobroker Ekspert Systemu

      CIS będzie sukcesywnie informować o ważniejszych wydarzeniach tworzących wspomniany cykl.

 

         W roboczej formule zainicjowało go trzydniowe szkolenie Operatorów Informacji przeprowadzone w ramach projektu EQUAL – „Praca w posagu”. Celem szkolenia było: przygotowanie jego uczestników do pracy w charakterze pracownika operatora informacji. Pełni on ważną rolę w zespole budującym i pracującym w systemie pomocy w wychodzeniu rodzinnego bezrobocia na wsi.
            W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości funkcji i roli informacji we współczesnym świecie, uregulowań prawnych w zakresie dostępu do informacji, źródeł informacji, schematu obiegu oraz budowania informacji.
            W bardziej szczegółowej formule cele kursu przekładały się na umiejętności, spośród których zasadnicza cześć znamienna jest dla działań infobrokera systemowego, jak m.in. umiejętność:

 • diagnozowania potrzeb informacyjnych odbiorcy i dostosowywania do nich form przekazu
 • identyfikacji działań organizacji /procesy a projekty
 • identyfikacji treści istotnej dla problemu
 • identyfikacji zagrożeń mentalnych działań projektowych oraz ich blokowania
 • inicjowania procesów ukierunkowujących organizację zgodnie z wymogami społeczeństwa informacyjnego
 • kwantyfikowania treści
 • lokalizacji zadań Operatora Informacji oraz efektywnych form ich realizacji w wybranych płaszczyznach działań projektowych
 • organizowania pracy zespołu projektowego w formie wirtualnej
 • samodzielnego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu infrastruktury treści
 • stosowania matrycy logicznej do oceny przedsięwzięć projektowych
 • stosowania techniki pracy grupowej burzy mózgów
 • tworzenia drzew celów, problemów oraz drzew wiedzy- jako form organizowania treści

        W zakresie kursu usytuowano ponadto aplikacyjne wsparcie infobrokera z wykorzystaniem MindMappera oraz dotProjecta.
           Ukończenie kursu z pozytywnym rezultatem upoważnia do używania identyfikatora Infobrokera Systemowego. Jego istotnym składnikiem jest znaczek wykonany w srebrze.