KWANT:Dlaczego informatyzacja administracji nie może mieć sukcesów?

2006-10-25 0504 TW480302_v01 _administracja a informatyzacja_ wykorzystanie środków unijnych
SŁOWA KLUCZE
: _administracja_ informatyzacja_
TEMAT
: _Przyczyny zacofania informatycznego polskiej administracji
PROBLEM
: _ Dlaczego informatyzacja administracji nie może mieć sukcesów?
ODBIORCA
: _ Zespoły projektowe w trakcie organizacji

METRYCZKA– tytuł pliku_problem pod kątem, którego poszukujemy wiedzy_

 

CYTAT: „Informatyzacja odłogiem leży .2006-10-24

 „Polscy urzędnicy nie potrafili wykorzystać setek milionów złotych przeznaczonych na unowocześnienie administracji. Z unijnych 600 mln zł, które Bruksela przyznała Polsce na usprawnienie administracji i które miały być wydane do końca tego roku, udało się wykorzystać zaledwie 3,5 proc. Aż połowa z 14 planowanych inwestycji utknęła w ministerstwach – pisze "Rzeczpospolita". Pod względem dostępności usług publicznych w internecie, Polska ma jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. 

ŹRÓDŁO : http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=103&layout=0

  2006-10-25 05:04

 

CYTAT– źródło wiedzy _inspiracji_ pomysłów_ rozwiązań

 

KOMENTARZ do problemu:_ Zamiast komentarza: w 2004 roku cytowałem diagnozę, którą warto przypomnieć dzisiaj.

„Algorytmizacja procedur ma ogromne znaczenie dla wyeliminowania patologii na styku administracji z obywatelami (a także przedsiębiorstwami), ponieważ eliminuje uznaniowość urzędników i zapewnia jednolitość decyzji w takich samych sytuacjach w skali całego kraju. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że doprowadzenie do algorytmizacji procedur administracyjnych wymaga wielkiej determinacji i woli politycznej, ponieważ przeciwne są jej dwie potężne siły – szara strefa i urzędnicy. Ludzie pracujący w szarej strefie boją się – i słusznie – że po algorytmizacji procedur i podejmowaniu decyzji przez komputery, a nie urzędników możliwości ich działania ulegną znacznemu ograniczeniu – z komputerem nie da się nic "załatwić". Urzędnicy boją się, że algorytmizacja procedur uszczupli ich władzę, zmniejszy ich rolę i znaczenie, pozbawi nadrzędnej pozycji w odniesieniu do obywateli. Sojusz tych dwóch sił skutecznie utrudnia prawdziwe unowocześnienie administracji, które byłoby z korzyścią dla wszystkich uczciwych obywateli.”

ŹRÓDŁO: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. 5.11.Organizacja administracji publicznej na potrzeby obywateli Wojciech Cellary http://www.kti.ae.poznan.pl/nhdr2001

2004-10-05

 AUTOR: Tadeusz Wojewódzki

KOMENTARZ– Własne uwagi _inspiracje_ pomysły_ rozwiązania_ wszystko pod katem problemu postawionego w METRYCZCE

 

 

infobroker poszukiwany

060318_0727_TW480302_v01 _ INFOBROKER _oferty pracy_ przykład_ oczekiwania zleceniodawcy
TEMAT:
_RYNEK PRACY INFOBROEKRA
PROBLEM:
_ oczekiwania zleceniodawcy usług infobrokerskich
SŁOWA KLUCZE
: _ infobroker_ praca_ umiejętności infobrokera
ODBIORCA
: _ZP INFOBROKER

 

CYTAT:
_” Infobroker/ Praca zdalna/ Zlecenie
autor: (infobroker_mediaNOSPAM.gazeta.pl)
organizacja: Portal Gazeta.pl (http://www.gazeta.pl)
data: 2005-06-24 20:50:13
W związku z aktualnie prowadzonym projektem PILNIE poszukujemy:
DOśWIADCZONEGO iNFOBROKERA
Zadaniem kanydatki/kandydata będzie wyszukanie i zebranie informacji
związanych z rynkiem mediów lokalnych.
Sczegółowy zakres projektu przedstawimy wybranym kandydatom.
Oczekujemy:
* znajomości rynku mediów
* umiejętności wartościowania, gromadzenia i analizy informacji
* doskonałych umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie
(wyszukiwarki, bazy, fora, serwisy specjalistyczne)
* doświadczenia
Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, umowa zlecenie /faktura VAT
CV lub ofertę uwzględniającą dotychczas realizowane projekty proszę przesłać
na adres: infobroker_mediagazeta.pl.
Ogłoszenie jest aktualne do 1.07.2005 r. Projekt rozpoczyna się od początku
lipca i trwa do końca sierpnia.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

ŹRÓDŁO : http://nowe.tivi.pl/?3356

 

KOMENTARZ do problemu:_ Pojawiają się (przynajmniej od 2005) ogłoszenia dotyczące pracy dla infobrokera. Są to symptomy zmian mentalnych pochodzące póki co z obszarów o najsilniejszym wpływie potrzeb informacyjnych / media/. Wśród umiejętności zatrudnianego zwraca się uwagę na „Wartościowanie, gromadzenie i analizę informacji”. Do wartościowania oraz analizy informacji niezbędne są określone kompetencje merytoryczne oraz znajomość procedur infobrokerskich interpretacji informacji.
AUTOR: Tadeusz Wojewódzki

 

 

 

Infobroker w nowoczesnej organizacji.

Infobroker w nowoczesnej organizacji.

/tezy wykładu  17-18.10.2006 CPI Warszawa/ 

1.Istotna obecność WIEDZY PERTYNENTNEJ w organizacji decyduje o jej nowoczesności.
2.Pojęcie organizacji rozumiane jest szeroko. Obejmuje ono zarówno przedsiębiorczość, administrację, jak i politykę czy struktury pozarządowe.
3.Każda organizacja uczestniczy w procesach związanych z danymi/ informacją/ wiedzą.     Są to procesy dotyczące TREŚCI, jej identyfikacji oraz operacji na niej.
   Zakres, skala i rezultaty operacji przeprowadzanych na danych, informacjach oraz wiedzy –dostępnych danej organizacji- uzależnione są od kompetencji uczestników procesów oraz posiadanej infrastruktury teleinformatycznej i organizacyjnej.
  Kompetencje uczestników procesów przeprowadzanych na treściach dostępnych organizacji obejmują określoną wiedzę oraz system wartości. W skrócie kompetencje te nazywamy infobrokerskimi nawiązując do nazwy łączonej z funkcją profesjonalnego wyszukiwania informacji.
4.Infobroker (Systemowy- inaczej : Menedżer Procesów Informacyjnych) w przyjętym tutaj rozumieniu jest specjalistą o interdyscyplinarnym przygotowaniu. Obejmuje ono wiedzę umożliwiającą diagnozowanie organizacji pod kątem zadań infobrokerskich, czyli przeprowadzania procedur na treściach danych, informacji i wiedzy. Ponadto znajomość procedur infobrokerskich. Z metodologicznego punktu widzenia jest to wiedza zbliżona do metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI), itd.
5. Treścią– DANYCH- są znaki, liczby czy nazwy tam zawarte. Treścią INFORMACJI – są stany rzeczy, zdarzenia. Treścią WIEDZY są zależności, tendencje, prawidłowości i prawa.
 Dane docierające do organizacji wymagają procedur identyfikacji, autoryzacji oraz interpretacji w kontekście innych danych, których treść została przez organizacje już wcześniej zaakceptowana i przyjęta. Interpretacja danych pozwala wskazać stany rzeczy oraz tendencje obejmujące zjawiska znajdujące się w zasięgu zainteresowań organizacji. 

 

Rys.1. Dane, informacja, wiedza organizacji (autorstwo TW).

    Zakres zainteresowań organizacji DANYMI, INFORMACJĄ, WIEDZĄ- wyznaczony jest zewnętrznymi oraz wewnętrznymi uwarunkowaniami osiągania jej strategii, celów, czyli strukturą aksjologiczną oraz poziomem metafreleksji- najogólniej kulturą organizacji. Cele cząstkowe zmieniają się w kontekście ich uwarunkowań realizacyjnych. Dlatego też zakres zainteresowań organizacji jest zmienny, a tym samym zmienne są obszary treści potrzebne organizacji -jako całości -oraz poszczególnym punktom zadaniowym.
6.Zasadniczym celem działań infobrokerskich w nowoczesnej organizacji jest zagwarantowanie istotnej obecności wiedzy pertynentnej w działaniach organizacji. Jest to wiedza odpowiadająca konkretnym potrzebom odbiorcy, w danym miejscu i czasie. Charakter tej wiedzy wyznaczony jest rodzajem potrzeb- od poznawczych, ekplanacyjnych, poprzez przesłanki decyzyjne do bezpośrednio optymalizujących działania organizacji.
7.Wiedzę pertynetną, adekwatną do rozpoznanych wcześniej potrzeb odbiorcy, wytwarzać może- w oparciu o powtarzalne, certyfikowane, usankcjonowane
procedury, tylko organizacja odpowiednio do tego przygotowana.

 Tadeusz Wojewódzki

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij