PARTNERZY MERYTORYCZNI

Partnerstwo rozumiemy dosłownie i tradycyjnie.  Wspólnota idei, respektowanie tych samych wartości. Ze swoich ideałów i powinności nie budujemy świątyń, z obowiązkowych  i masowym do nich uczęszczaniem, Ale miło i chętnie gościmy każdego.

Wartości biznesowe ujmujemy w duchu kapitalizmu epoki protestanckiej kiedy to sacrum i profanum były stronami tego samego medalu i nie było w nim strony lepszej i gorszej. Państwo jest dla nas wartością wspieraną w codzienności autorytetem konkretnych ludzi oraz instytucji.

ADMINISTRACJAlog2016

 

www. sluzbacywilna.pl to miejsce szczególne. Jak zdecydowana większość rezultatów pasji społecznikowskiej  połączonej z profesjonalizmem.

więcej

logo

Nowa inicjatywa Magazynu – sopockie forum problemów projektowych

http://zarzadzanieprojektami.org/