Doradztwo

Znak firmowy MSE

Nasze produkty znakujemy naszym logo

Stosujemy standard 6 kroków:

Przygotowanie -> Uszczegółowienie -> Wywiady -> Warsztaty -> Analizy -> Raport

 1. 1.      Przygotowanie

         Wymaga dwukrotnej wizyty u Państwa. Pierwsza wizyta ma charakter rozpoznawczy. Przeprowadza ją konsultant – o interdyscyplinarnym przygotowaniu. Jej celem jest uzyskanie informacji o stanie rzeczy, przewidzianym do zdiagnozowania oraz dokonanie wstępnej kategoryzacji problemu. /…/

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

 1. 2.      Uszczegółowienie

         Stosownie do skali, zakresu i formy realizacji przeprowadzanych prac uszczegółowieniu podlega dokumentacyjne źródło problemów. Na miejscu, w siedzibie Państwa firmy przeprowadzany jest przegląd dokumentacji oraz identyfikacji kluczowych osób i tematów koniecznych do uwzględnienia w dalszej części prac.

         Więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Uczymy się dzięki słuchaniu innych

Uczymy się dzięki słuchaniu innych

 1. 3.      Wywiady

         MSE™ przewiduje prowadzenie formuły: „Badania kompetencji pracowniczych w aspekcie kultury projektowej” lub analogicznej. Kadra zarządzająca i pracownicy informowani są o celach tego przedsięwzięcia. Dookreślamy je zawsze kontekstem organizacji, jej doświadczeniem, strategią działania oraz aktualnymi problemami.

Zazwyczaj główne cele tego etapu to:

 • identyfikacja uwarunkowań kompetencyjnych przedsięwzięć projektowych
 • identyfikacja uwarunkowań organizacyjno – formalnych zespołu

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

          Druga formuła badania kompetencji pracowniczych w aspekcie kultury projektowej opiera się na platformie on-line. Polega na wykonaniu przez badanego szeregu zadań, o różnym poziomie skomplikowana. Zadania mają charakter produktowy – kończą się zawsze wykonaniem zadania o jednozancznie określonych parametrach. Do oceny produktów stosowane są zobiektywizowane kryteria oceny produktów pracy intelektualnej .

             Praca na platformie ułożona jest w dwóch grupach: menedżerskiej i pracowniczej. Część zadań ma identyczną treść. Grupa menedżerska ma jednak zadania dodatkowe. Natomiast wszystkie fora dyskusyjne dostępne są dla obu zespołów.

     Więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

 1. 4.      Warsztaty

         W procedurach diagnostyczno – doradczych naszej firmy, warsztaty z zakresu MSE™ gwarantują poznanie mentalno – intelektualnych uwarunkowań organizacji. Jest to jeden z najistotniejszych obszarów warunkujących decyzyjność we współczesnych organizacjach. Diagnostycznie niedostępny – w  stosowanych dotychczas technikach i metodykach, rutynowych kontrolach,  audytach czy nawet nowoczesnym controllingu- w świetle MSE™ ujawnia krytyczne czynniki sukcesu.

Czasami nie zapomnieliśmy o zdjęciach, ale bardziej dbaliśmy o uwalanie rezultatów praci i zapisywanie ich w umówionym standardzie

Czasami nie zapomnieliśmy o zdjęciach, ale bardziej dbaliśmy o uwalanie rezultatów pracy i zapisywanie ich w umówionym standardzie

   Więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

         Takie podejście pozwala wprowadzić niezbędne elementy MSE™ na trwałe – do kultury organizacji i przybliżyć ją do kształtu optymalnego dla skali i zakresu realizowanych zadań. W szczególności zakłada się tutaj zmniejszenie dystansu dzielącego strategię organizacji – deklarowaną dokumentacyjnie – od realizowanej faktycznie, w codziennej praktyce decyzyjnej. Wspomniana rozpiętość jest tym większa im udział barier mentalnych, w procesach decyzyjnych – jest bardziej znaczący.

              Warsztaty z zakresu MSE™ trwają – w wersji skróconej 8 godzin, a w optymalnej 16.

Optymalne rozwiązania problemów opierają się na kantowanej wiedzy

 1. 5.      Analizy

               Analizy dotyczą omówionych wcześniej dziedzin życia organizacji i obejmują różne jej aspekty:

 • diagnozowania „tego, co się w organizacji dzieje”, co „ludzi boli’, przeszkadza w pracy, zniechęca do działania, blokuje ich inicjatywę, obniża poziom gotowości do zmian oraz decyduje o obecnym poziomie ich identyfikacji z organizacją
 • diagnozowania procesów i tendencji stanowiących zagrożenie dla działań strategicznych oraz warunkujących działania o krótszej perspektywie czasowej, a posiadających uwarunkowania mentalne
 • obniżenia ryzyka niepowodzenia poprzez poznanie głębokich (mentalnych) uwarunkowań potencjału merytorycznego i wykonawczego zespołu pracowniczego
 • obniżenia kosztów organizacji poprzez eliminację zbędnej powtarzalności tworzenia wybranych produktów
 • odświeżenia atmosfery w zespole i odczuwalnej poprawy relacji międzyludzkich
 • optymalizacji procesów komunikacyjnych opartych na intuicyjnych, prostych rozwiązaniach standaryzujących procesy informacyjne
 • optymalizacji procesów kreowania ścieżki kariery zawodowej pracowników, z perspektywy obecnych i przyszłych potrzeb organizacji
 • podniesienia racjonalnej efektywności działań zintegrowanych – nie skutkującej negatywnymi konsekwencjami w dziedzinach powiązanych lub bezpośrednio zależnych, co zapewnia systemowe, holistyczne podejście do organizacji ujętej w perspektywie organizacji uczącej się
 • /…/

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Efekty zaskakują nawet ich autorów

Efekty zaskakują nawet ich autorów

 1. 6.      Raport

Raport składa się z dwóch części: omówienia rezultatów prowadzonych prac oraz rekomendacji dalszych działań.

Pierwsza część – to omówienie wyników warsztatów oraz wniosków z przeprowadzonych konsultacji, spotkań i analiz. Prezentowane rezultaty badań dotyczą stanów rzeczy i problemów, a nie konkretnych osób oraz ich ocen. Kompetencje pracownicze oceniane są wprawdzie z perspektywy zidentyfikowanych źródeł problemów, ale odnoszone są one do wiedzy i wartości respektowanych przez zespół, ale nie po to by identyfikować ludzi lecz zjawiska oraz ich uwarunkowanie. Sens zmian upatruje się bowiem w działaniach menedżerskich uniemożliwiających

/…/ więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Nasi trenerzy : Tadeusz Wojewódzki – informacje

dr Tadeusz Wojewódzki

dr Tadeusz Wojewódzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korzystamy z najlepszych doświadczeń

Nowa nazwa CRM SA

Nowa nazwa CRM SA

„Szanowni Państwo, Realizując konsekwentnie swoją strategię, ukierunkowaną głownie na rozwój możliwości naszych Klientów, firma CRM S.A. aktywnie i zdecydowanie weszła na rynki międzynarodowe.

 • Stało się to możliwe głównie dzięki temu, że świadcząc usługi dla naszych Klientów sami jednocześnie dbaliśmy o i inwestowaliśmy w rozwój kwalifikacji naszych konsultantów i trenerów oraz dzięki temu, że CRM S.A. stała się częścią dużej grupy o zasięgu międzynarodowym – DEVOTEAM Group.
 • Wszystkie powyższe czynniki doprowadziły do sytuacji, w której CRM S.A. stała się centrum kompetencyjnym całej grupy kapitałowej operującym w międzynarodowej bazie klientów DEVOTEAM Group.
 • Chcąc ujednolicić i wzmocnić rozpoznawalność marki na rynkach międzynarodowych, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianie nazwy i logo firmy na DEVOTEAM Center of Excellence S.A.
 • Nowa nazwa firmy będzie formalnie obowiązywała od lutego 2014
 • Wszystkie pozostałe dane firmy w tym adres, nip, regon, numery kont bankowych, jej struktura organizacyjna, posiadane akredytacje i uprawnienia oraz zakres świadczonych usług nie ulegają zmianie.”

 

MSE

MSE

 

Nasza oferta doradztwa - mapa

Nasza oferta doradztwa – mapa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *