INFOBROKERSTWO

INFOBROKERSTWO


Infobrokerstwo – to szansa na połączenie pasji z pracą zarobkową, osobistych zainteresowań – z biznesem, zmiany zakresu obowiązków – z nowymi potrzebami nowoczesnej organizacji.

zmowaKompetencje infobrokerskie są na tyle rozległe, że w obszarze tej specjalizacji znajdzie miejsce dla siebie każdy, kto umie i lubi czytać ze zrozumieniem, szukać informacji na określone tematy, dzielić się wiedzą z innymi. Dysponowanie kompetencjami infobrokerskimi otwiera nowe perspektywy zatrudnienia i wzmacnia argumenty kompetencyjne pracownika każdej branży. Z drugiej strony – poziom kompetencji inforbrokerskich /infobrokerstwa systemowego/ w firmie, urzędzie, organizacji – wyznacza poziom merytoryczności /mądrości/ decyzji biznesowych, administracyjnych, politycznych oraz sprawiedliwości społecznej /zgodności decyzji z deklarowanymi systemami wartości/. Bez względu na to jak stwierdzenia powyższe brzmią – w uszach osób, które z infobrokerstwem się nie zetknęły – ich prawdziwość potwierdzają diagnozy, raporty i prognozy najbardziej renomowanych instytucji europejskich i światowych. Przyszłość nowoczesnych organizacji wiążą z takimi kompetencjami.

 

Kompetencje informacyjne /infobrokerskie/ należą do:

  • najpowszechniejszych – gdyż dostępność internetu spowodowała, że wszyscy szukają wszystkiego, a skoro szukają, to jakieś kompetencje informacyjne posiadają
  • najmniej docenianych personalnie – gdyż wszyscy znajdują w internecie – co potrafią i zadowalają się tym, co znaleźli
  • najrzadziej rozpoznawanych – szczególnie przez HR – gdyż są dwa worki /informatyczny i zarządzania wiedzą/, do których wrzuca się je rutynowo i bez zastanowienia co w środku
  • najlepiej zawodowo rokujących – gdyż wszystkie prognozy europejskie i światowe wróżą im świetlaną przyszłość, jako najpowszechniej i najpilniej poszukiwanych – w perspektywie najbliższych lat
  • najtrudniejszych do opanowania – gdyż poza wyszukiwaniem wiedzy konieczna jest tutaj interdyscyplinarna wiedza /w tym tak unikatowa we współczesnej edukacji, jak metodologiczna/ oraz umiejętności oparte na samodzielności myślenia  oraz elitarnych walorach intelektualnych i etycznych.eu-10-regular-economic-report

Ta szczególna rola kompetencji inforbrokerskich, jako istotnie wspierających procesy komunikacyjne i decyzyjne – w każdej organizacji – każe mówić o nich w pierwszej kolejności  dyskutując o nowoczesności, innowacyjności, mądrej efektywności bezkolizyjnie łączącej – w środowisku pracy  – cele organizacji z rodzinnymi, prywatnymi celami pracownika.ateneum_is

W 2017 Ateneum WS w Gdańsku uruchomi studia podyplomowe z zakresu IS o specjalnościach zaliczanych przez Foresigh do najbardziej przyszłościowych  kompetencji zawodowych.

Jedna myśl nt. „INFOBROKERSTWO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *