INFOBROKERSTWO KLASYCZNE

W firmach nie ma działu zaopatrzenia z napisem „WIEDZA” , gdzie możesz pójść, napisać co potrzebujesz, pokwitować odbiór i przynieść ze 2-3 kubły sprawdzonej, aktualnej i dotyczącej Twojego problemu – wiedzy. Nie masz podstawowych informacji. Nie wiesz, czy te dane, którymi dysponujesz – są aktualne. Może dlatego, że nie ma takich działów, to w praktyce przedsiębiorczości nie artykułuje się potrzeb z obszaru „technologii wiedzy”– wprost.  Jest to poziom potrzeb i kompetencji określanych przez nas jako infobrokerskie, a dokładniej  -jako infobrokerstwo klasyczne. Nie ma działów, ale są umiejętności infobrokreskie, pozwalające dotrzeć do źródeł, ocenić ich wartość oraz wskazać je  – w odpowiedzi na zadane pytania.

Są ponadto usługi infobrokerskie. W swojej  klasycznej formule – dostarczają rzetelnych, całościowych danych oraz informacji, istotnie aktualizujących kontekst informacyjny procesów decyzyjnych. Dostarczają źródeł treści. Dostarczają konkretnych informacji, wiedzy idiograficznej typu: wykaz firm,  indeks produktów itd.

Oprócz infobrokerstwa klasycznego – odróżniamy ponadto infobrokerstwo systemowe[1]. Uwzględnia ono fakt funkcjonowania infobrokerstwa klasycznego, ale ponadto – wymogi decyzyjności. Infobrokerstwo systemowe specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów decyzyjnych, co w języku potocznym można nazwać dbałością o to, żeby decyzje były jak najmądrzejsze.

Natomiast bardziej specjalistycznie powiemy o takich decyzjach, że wsparcie infobrokerskie zapewnia im  produkty przygotowane w procesie problemowej relewancji wiedzy, wymagającej nie tylko wskazania źródeł najistotniejszych treści, ale dodatkowo uporządkowania ich w „porcjach argumentów decyzyjnych”, zidentyfikowania powiązań asocjacyjnych, dostosowania wiedzy do rozpoznanych potrzeb oraz uwarunkowań komunikacji z odbiorcą treści. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że te dwa procesy: infobrokerstwa klasycznego oraz systemowego wzajemnie się inicjują oraz uzupełniają.

Problematyce infobrokerstwa klasycznego poświęconych jest wiele prac, wielu autorów. Odwołanie się tutaj do blogu oraz opracowań dr Sabiny Cisek jest gwarancją dotarcia do większości z nich.


[1] Tematykę tę porusza: J. Boruszewski, Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. „Lingua ac Communitas”, 2012 nr  22, s. 241-250;  Por. A.  Januszko-Szakiel ,Brokering informacyjny jako istotne ogniwo biznesu w  dobie kryzysu gospodarczego. [http://149.156.189.35/bitstream/handle/123456789/235/Januszko-Szakiel_Aneta_Brokering_informacyjny_2009.pdf?sequence=1  2014-02-03 1803] Infobrokerstwu systemowemu poświęcony jest portal www.infobrokerstwo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *