Infobrokerstwo – ŁAD INFORMACYJNY ORGANIZACJI

 Licznik odwiedzin www.infobrokerstwo.pl od lutego 2014 widoczna przy NAJPOPULARNIEJSZE TREŚCI

SYNERGIA W UNIJNYM MODELU ORGANIZACJI

Synergia – to efekt specyficznych relacji – części do całości. Im bardziej skomplikowane części wchodzą w grę, tym trudniej efekt synergii osiągnąć, ale z drugiej strony to właśnie tutaj powstają największe korzyści. W kulturze organizacyjnej polityki wspólnotowej synergia odnoszona jest do projektów. To właśnie  projekty należą do najpowszechniej formuły realizacji zmian w Unii Europejskiej. Praktyka potwierdziła, że mogą one funkcjonować w formule: zatomizowanej – każdy projekt traktowany jest oddzielnie, każdy realizuje cele, postrzegane bez wzajemnego związku itd. lub komplementarnej – czyli formule działań wzajemnie uzupełniających się, wykluczających powtórzenia, dopełniających się, gwarantujących interesariuszom dodatkowe korzyści. Właśnie one, jako rezultat łączenia projektów w większe całości – na zasadach określonych regułami komplementarności – warunkują efekt synergii. W rezultacie oznacza to m.in.: oszczędność środków; oszczędność czasu (uzyskiwanie określonych rezultatów w krótszym okresie czasu); ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia; dodatkowe /lepsze/ trwalsze – produkty i rezultaty; wyższą użyteczność usług; skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów /odpowiedź na wyzwania rozwojowe) itd. Reguły komplementarności weszły do kanonu wymogów poprawności projektowej. Pytanie o to jak przełożyć je na codzienną praktykę i wzmacniać synergiczny potencjał organizacji wyznacza treści niniejszego szkicu. Dookreśla je model organizacji unijny w tym sensie, że oparty na kulturze projektowej i systemie wartości generowanym przez komplementarność i synergię.

WYŚCIG SZCZURÓW

Od lat walczę z WYŚCIGIEM SZCZURÓW – ideą na której opiera się model funkcjonowania większości polskich firm /organizacji/. To ten model wyniszcza środowisko pracy, degraduje system wartości, deformuje ścieżki kariery zawodowej pokolenia Y. Model – który przynosi interesariuszom zysk, jest bardzo skuteczny i konkurencyjny finansowo, ale pustoszy środowisko pracy.To za jego sprawą organizacje borykają się z biernością pracowniczą, wypaleniem zawodowym, atomizacją zespołów. A ludzie -z masowo występującą plemiennością – w ocenie rezultatów pracy i polowaniem na czarownice – jako reakcją na niepowodzenie.Niestety grzechów tego modelu nie widzą dziennikarze, związkowcy, a nawet sami pracownicy.
O tym modelu mówi się rzadko i niewiele…

NASZA SPECJALIZACJA – TO SYNDROMY BARIER MENTALNYCH

Syndrom Wyższej Konieczności

SYNDROM WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI /SWK/to stan, w którym nie robi się oczywistości lecz wprost przeciwnie. Ponieważ normalnemu mózgowi trudno jest umieścić takie działania w obszarze normalności tłumaczy się mu, ze to stan wyższej konieczności. W tym konkretnym przypadku chodzi zapewne o to, aby studzienka była zawsze widoczna. Normalny mózg myśli sobie, że studzienka ma robić swoje, a nie być widoczna. Błąd! Dlatego w świecie SWK niezbędni są interpretatorzy, a najlepiej jeden mądry, który wie i powie – jak jest. Dyktatura? Bzdura! Zwyczajny SWK


JAK ZAPEWNIĆ FIRMIE ŁAD INFORMACYJNY? nasza specjalność

Zmęczenia środowiskiem pracy poszukujemy zazwyczaj w ludziach, z którymi współpracujemy lub w klientach. Nie umniejszając roli takich źródeł napięć warto zastanowić się nad głębszymi. Jednym z nich jest nieporadność wobec treści informacji, danych, wiedzy docierającej do nas każdego dnia i wymagającej – z profesjonalnych powodów – interpretacji. Mamy z tym problem. Poważny problem osobisty, zawodowy i zespołowy…

POZIOM ŁADU INFORMACYJNEGO W ORGANIZACJI = POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Jak zapewnić firmie ład informacyjny? Mamy na to skuteczny sposób.

Jak zapewnić firmie ład informacyjny? Mamy na to skuteczny sposób /Tadeusz Wojewódzki/


INFOBROKERSTWO – praca dla milionów


Infobrokerstwo – to szansa na połączenie pasji z pracą zarobkową, osobistych zainteresowań – z biznesem, zmiany zakresu obowiązków – z nowymi potrzebami nowoczesnej organizacji.

zmowaKompetencje infobrokerskie są na tyle rozległe, że w obszarze tej specjalizacji znajdzie miejsce dla siebie każdy, kto umie i lubi czytać ze zrozumieniem, szukać informacji na określone tematy, dzielić się wiedzą z innymi. Dysponowanie kompetencjami infobrokerskimi otwiera nowe perspektywy zatrudnienia i wzmacnia argumenty kompetencyjne pracownika każdej branży. Z drugiej strony – poziom kompetencji inforbrokerskich /infobrokerstwa systemowego/ w firmie, urzędzie, organizacji – wyznacza poziom merytoryczności /mądrości/ decyzji biznesowych, administracyjnych, politycznych oraz sprawiedliwości społecznej /zgodności decyzji z deklarowanymi systemami wartości/. Bez względu na to jak stwierdzenia powyższe brzmią – w uszach osób, które z infobrokerstwem się nie zetknęły – ich prawdziwość potwierdzają diagnozy, raporty i prognozy najbardziej renomowanych instytucji europejskich i światowych. Przyszłość nowoczesnych organizacji wiążą z takimi kompetencjami.

więcej


PROBLEMATYKA POWIĄZANA

powiazane_1

KULTUROWY MODEL ORGANIZACJI

Specjalizujemy się w diagnozowaniu i reorientacji modelu kulturowego organizacji

INFOBROKERSKIE PROBLEMY


Kompetencje uniwersalne? Czyli jakie?

Kompetencje uniwersalne?

Niezbędnik humanisty

Niezbędnik humanisty

Zarządzanie treścią?

Zarządzanie treścią?

Komunikacja wiedzy

Komunikacja wiedzyINFOBROKERSKIE KOMPETENCJE – jak je zdobyć?

ATENEUM - wydawca pierwszej w Polsce książki o infobrokerstwie

ATENEUM – wydawca pierwszej w Polsce książki o infobrokerstwie

Pierwsza w Polsce publikacja książkowa o infobrokerstwie

Pierwsza w Polsce publikacja książkowa o infobrokerstwie

Studia Podyplomowe: AKADEMIA KOMPETENCJI HR – Kompetencje infobrokerskie

Roczne studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków humanistycznych, zainteresowanych utrwaleniem i poszerzeniem kompetencji komunikacyjnych. Interdyscyplinarny program studiów ukierunkowany jest na przygotowanie menedżerów specjalizujących się we wdrażaniu procesów sprzyjających tworzeniu środowiska pracy zapobiegającego biernej obecności pracowniczej, sprzyjającego innowacyjności oraz synergii. Absolwenci AKHR – kompetencje infobrokerskie – uzyskują kompetencje umożliwiające diagnozowanie oraz rekomendacje i wdrażanie zmian  w obszarze  kapitału intelektualnego i społecznego nowoczesnych organizacji.

Siedziba Uczelni
Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 55/00
e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl

 

 

Dziennikarz Obywatelski 2010 - I nagroda w Kategorii NAUKA -

 Dziennikarz Obywatelski 2010 – I nagroda w Kategorii NAUKA / za tekst o kwantowaniu wiedzy/. Idea kwantowania wiedzy i jej mapowania – dla potrzeb procesowego modelu organizacji – jest od wielu lat stałym elementem programu kształcenia humanistów na naszej uczelni./wywiad/


o infobrokerstwie


 infobroker_studia

 

indobroker_firmy

 

infobroker_kompetencje

 

Z naszej praktyki doradczej

Problemy infobrokerskie identyfikowane w polskich organizacjach najczęściej

dotyczą:

  •  wielokrotnego dublowania zadań informacyjnych
  • niedrożności kanałów informacyjnych
  • braku dzielenia się wiedzą
  • braku wiedzy koniecznej do podjęcia ważnych decyzji
  • niskiego poziomu kompetencji infobrokerskich
  • niskiego poziomu świadomości informacyjnej kadry menedżerskiej itd.

są konsekwencją:

  • masowej obecności w polskich realiach społeczno – gospodarczych modelu organizacji w formule WYŚCIGU SZCZURÓW => blokującego rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego, co skutkuje narastającą frustracją, biernością pracowniczą, atomizacją zespołów, agresją itp. => wdrożenie nowego modelu organizacji wymaga radykalnej zmiany myślenia o gospodarce, a szczególnie ludziach

 


Firma w SYNDROMICZNYM TOMOGRAFIE MSETM ?

Jestem na punkcie tej problematyki absolutnie nienormalny

Jestem na punkcie tej problematyki absolutnie nienormalny

Czy można całą firmę zapakować do wielkiego tomografu i zobaczyć dokładnie to, czego gołym okiem nie widać? Oczywiście. A czy jest w Polsce takie urządzenie techniczne? Oczywiście, że nie ma. Ale to żaden problem. Każde urządzenie techniczne jest przecież tylko projekcją pewnej idei. Z tym, że samą ideą nie wszystko dla się prześwietlić. Firmę tak. Ideą MSETM firmę da się prześwietlić – na 100%. OK. A efekt?

MSETM to swoisty „tomograf metodologiczny”, pokazujący to, czego gołym okiem nie widać, a co w firmie jest najważniejsze: przekonania. Nie opinie, sądy, zdania – opisywane w ankietach, sondażach i tzw. badaniach, ale fundamenty decyzji, wyborów, działań. To najgłębsza warstwa każdej organizacji i zarazem najważniejsza. I… najmniej z polskich realiach – i nie tylko polskich – znana.

W syndromicznym tomografie MSETM ujawnia się Syndrom Intelektualnej Jednorazówki – jeden z najbardziej powszechnych i zarazem kosztownych elementów procesów komunikacyjnych. Jako źródło zbędnych kosztów oraz niższej produktywności organizacji

 dalej


  … nadal aktualne …

 Kup Pan cegłę – czyli jak sprzedać drzewo wiedzy?

Kup Pan cegłę – czyli jak sprzedać drzewo wiedzy?

Jak przekonać obywateli, że żyjąc w Polsce nie żyją u siebie?

Jak przekonać obywateli, że  nie żyją u siebie?

 

Zapomniany wynalazek!!! Będzie wielka kasa!

Zapomniany wynalazek!!! Będzie wielka kasa!

.

 

 

SYNERGIA- jaka jest, każdy widzi – lub tylko sądzi…

 

 

Adresujemy nasz produkt tylko do dwóch ludzi

Adresujemy nasz produkt tylko do dwóch ludzi

Co zwyczajny kapitał widzi w kapitale ludzkim?

Co zwyczajny kapitał widzi w kapitale ludzkim?


Wbrew regułom infobrokerstwa

Reguła: Nie cytuj treści wyrwanej z kontekstu – jeżeli nie stanowi ona zamkniętej logicznie i zgodnej z tokiem wywodu cytowanego autora – całości.

 Zdania wyrwane z kontekstu brzmią zazwyczaj fałszywie. Są jednak takie, których kontekst tym bardziej pożyteczny jest dla Czytelnika, im bardziej samodzielnie go dopisze. Jak choćby ten:

„Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka. „

Źródło: Naczelny wódz w teorii i praktyce, odczyt z 21 marca 1926 [https://pl.wikiquote.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski cyt: 2016-11-18 0855]


MIEJSCA INFOBROKERSKICH ODWIEDZIN

Zacne miejsce – z ponad 10 letnia tradycją – Pani Patrycji Hrabiec – Hojda. Nie utrzymujemy kontaktów towarzyskich ani merytorycznych. Mamy diametralnie odmienne spojrzenie na infobrokserstwo. Taki stan rzeczy w niczym nam nie przeszkadza, aby doceniać walory merytoryczne tego, co robi dla infobrokerstwa. Warto tam zaglądać – systematycznie.

http://www.infobrokerka.pl

http://www.infobrokerka.pl

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *