www.infobrokerstwo.pl – dla kogo?

Licznik odwiedzin www.infobrokerstwo.pl od lutego 2014

Oferta dla zarządów, szefów, menedżerów

Co Twoi poprzednicy pozostawili po sobie w Twoich zespołach?

kontakt merytoryczny: wojewodzki@wojewodzki.pl

MentAchillesAudyt Otwarcia Infrastruktury Mentalnej

Wszyscy zaczynają od finansów. I na nich kończą. A ludzie? O nich mawia się, że są najważniejsi. I na tym zazwyczaj poprzestaje. Ludzie traktowani jako kapitał – muszą zmieścić się w finansowych szufladkach. Ustawionych wprawdzie nie u księgowego, gdyż w HR, ale nadal są to szuflady finansowe. Dobre dla formuły wyścigu szczurów i prymitywnego kapitalizmu. Zabójcze dla innowacyjności, synergii, partnerstwa i nowoczesności. Dla nich potrzebna jest infrastruktura mentalna. A tej nie poznają nawet najbardziej wyrafinowane techniki finansowe, tradycyjne kontrole czy audyty. Niestety – to właśnie tutaj tkwią ślady błędnych decyzji i zwyczajnej, ludzkiej podłości – niczym koronne dowody takiego, a nie innego rządzenia, zarządzania i decydowania. Właśnie w infrastrukturze mentalnej. Dlatego bilans otwarcia powinno się prowadzić równolegle – mentalny obok finansowego.

MentAchilles

Unikatowe narzędzie

Bez względu na poziom osobistego doświadczenia – nowe miejsce pracy – to wielkie wyzwanie. Szczególnie wówczas, kiedy przychodzi się nie po to, żeby być, ale zmienić organizację na lepszą. Dla każdej ZMIANY fundamentem jest odpowiedź na pytanie o to –  co się w organizacji dzieje? Jakie są najważniejsze, najbardziej głębokie uwarunkowania tego, że jest tutaj i teraz?  W odpowiedzi na uzyskanie trafnej i pełnej odpowiedzi niezastąpiony jest MentAchilles – narzędzie pomocne w badaniu infrastruktury mentalnej organizacji.

MentAchilles jest swego rodzaju tomografem przygotowanym do diagnostyki organizacji- w jej najbardziej wrażliwych, gdyż mentalnych obszarach. To tutaj skupiają się jak w soczewce -wcześniejsze, negatywne doświadczenia organizacji, blokady zmian, ograniczenia itd. Poruszanie się po firmie – bez ich poznania  jest bujaniem w obłokach lub budowaniem fikcji menedżerskiej, zarządczej, kierowniczej.

Raport MentAchillesa – jest bilansem otwarcia dla zmian

Bilansem rozpoznającym najgłębsze uwarunkowania – nawet tak trudnych problemów, jak te – z obszaru zasobów ludzkich, gdzie mają miejsce :

 • powtarzające się, niepożądane zachowania
 • niski poziom identyfikacji z firmą
 • niechęć wobec jakichkolwiek zmian
 • bierność, niski potencjał energetyczny, itp.

Nowoczesna metodologia

Skuteczność MentAchillesa jest konsekwencją stosowania metodologii pozwalającej dotrzeć do istoty problemu. Dzięki temu działania naprawcze skupiają się na blokowaniu rozpoznanych procesów, a nie na łagodzeniu objawów, które w błędnych diagnozach rozpoznawane są jako przyczyny.

Minimalne obciążenie interesariusza

MentAchilles zaprojektowany został w ten sposób, aby minimalizować obciążenie czasowe osób zaangażowanych w diagnozę. Obciążenie zleceniodawcy obejmuje:

 • wypełnienie ankiety online (w czasie dogodnym dla diagnozowanego zespołu)
 • współpracę wybranych osób z Menedżerem MentAchillesa – w trakcie jednodniowej wizyty w firmie
 • omówienie wyników diagnozy ze zleceniodawcą

Dlaczego MentAchilles?

Przewaga MentAchillesa nad innymi narzędziami diagnostyki zasobów ludzkich polega na tym, że jest to jedyne na naszym rynku, skuteczne narzędzie badania sposobu myślenia zespołów realizujących wspólne cele. To właśnie w sposobie myślenia tkwi klucz rozwiązywania problemów, w tym także uciążliwych, z którymi nie radzi sobie skutecznie i trwale kadra zarządzająca, pomimo stosowania najnowszych technik i technologii masowo obecnych na rynku. Unikatowa metodologia identyfikacji sposobu myślenia zastosowana w MentAchillesie nie jest metodą psychologiczną.

Stopniowalność produktu

MentAchilles jest produktem złożonym z modułów. Każdy stanowi odrębną całość, ułożoną w dwa kroki

 • krok pierwszy to diagnoza i rekomendacja zmian
 • krok drugi to zmiany wprowadzane samodzielnie lub z udziałem Zespołu MentAchillesa

Wybór wariantu zmian z udziałem Zespołu MentAchillesa otwiera harmonogram wdrażania zmian z wykorzystaniem: jednodniowych warsztatów dla zespołów pracowniczych i menedżerskich, coaching online,współpracę w zespołach projektowych.

Adresat

MentAchilles adresowany jest do zespołów przygotowujących możliwie najpełniejszy bilans otwarcia dla planowanych zmian. Bilans bez kompromisów, pokazując jak jest i jakie są tego stanu rzeczy przyczyny.

Rekomendacje

crm_logo85x85-lw-scaled.png

rekomendacje_CRM SA_ T_Wojewodzki

 

Kontakt

wojewodzki@wojewodzki.pl


Polscy pracodawcy niezmiennie, od szeregu lat * – za najbardziej przydatne kompetencje (bez względu na zawód, do którego poszukiwali pracowników) uznają:

 • kompetencje samoorganizacyjne
 • kompetencje zawodowe
 • kompetencje interpersonalne

Kompetencje te kształtowane są najskuteczniej w

PROGRAMIE INFOBROKERSTWA SYSTEMOWEGO

* por.:Bilans Kapitału Ludzkiego

_____________

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym

KSIĄŻKI O INFOBROKERSTWIE

z prawdziwa przyjemnością informuję o ukazaniu się równocześnie dwóch książek

o infobrokerstwie:

Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.) 2015. INFOBROKERSTWO. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: ATENEUM. ISBN:  978-83-61079-3203

 

infobrokerstwo_okładka

Zamówienia należy składać na adres:

Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku
80-802 Gdańsk
ul. 3 Maja 25A

lub

email: wydawnictwo@ateneum.edu.pl

oraz

Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (red.) (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-264-8181-9.

Zawód infobroker 3

Pierwsze egzemplarze są już w posiadaniu autorów książek.


JAKI SPOSÓB MYŚLENIATAKA FIRMA

    • sposobu myślenia nie zmienia się z dnia na dzień, ale jego rozpoznanie pozwala skutecznie zapobiegać niepożądanym konsekwencjom 
    • identyfikujemy bariery mentalne i paradygmaty myślenia – odpowiedzialne za zbędne koszty, atomizację zespołu, bierność, niechęć do zmian, brak innowacyjności itp.
    • wdrażamy strategię zmian – wzbogacając kompetencje pracownicze o nowe moduły – w tym kompetencje menedżerskie wyższego rzędu, oparte na samodzielności w rozwiązywaniu problemów, merytorycznej decyzyjności, transparentności działania
Nasza oferta

Mapa produktów naszej oferty

*          *

*

Są problemy w firmie? Nie obwiniaj nimi konkretnych ludzi. Poznaj Wasz sposób myślenia i postaraj się wdrożyć zmiany, które zablokują bariery mentalne. Poznaj zasady MSE™.

Znak firmowy MSE

Nasze produkty znakujemy naszym logo

Najczęściej popełniany błąd?  Ludzie, którzy postępują źle bardzo zabiegają o to, żeby udało się im krętactwo, oszustwo, nabicie kogoś w butelkę. Wkładają w to wiele pracy, są konsekwentni i systematyczni – aż dopną swego. Natomiast  ci, którzy robią dla innych coś dobrego tkwią często w mylnym przekonaniu, że dobre rzeczy, robione ze szlachetnych pobudek, z myślą o innych – zrobią się same… Dlatego tak często widujemy podłe sukcesy i porażki szlachetności. Żeby to zmienić – trzeba o tym mówić. Rozmawiać o sposobach myślenia – taka rola MSE™.

DORADZTWO,COACHING,UNIWERSALNE KOMPETENCJE PRACOWNICZE

 Nasze materiały audio

Znak firmowy IS

Znak firmowy IS

INFOBROKERSTWO jest częścią MSE™ – to kompleksowa propozycja radzenia sobie z wiedzą – we wszystkich dziedzinach organizacji: decyzyjności, komunikacji, kapitału ludzkiego oraz relacji międzyludzkich. Nasza propozycja porządkuje wiedzę według problemów – najważniejszych dla danej organizacji. Wiedzę zapisujemy w umówionym standardzie – KWANTÓW WIEDZY, co pozwala  efektywnie z niej korzystać i budować przewagę nad konkurencją. Bardzo niewiele firm potrafi zyskać przewagę nad innymi i utrwalić ją właśnie dzięki wiedzy, choć jest to ścieżka relatywnie najtańsza i najskuteczniejsza. Wymaga jednak kompetencji z zakresu technologii wiedzy, jej przetwarzania.  Fachowców przygotowanych do tego profesjonalnie nazywamy INFOBROKERAMI SYSTEMOWYMI.

Prezentacja zawiera wykaz problemów występujących stosunkowo najczęściej, w polskich realiach  i dotyczy wiekszości organizacji produkcyjnych, usługowych, administracyjnych (zarówno samorządowych, jak i rządowych).  Podpowiedzi rozwiązań tych problemów zawierają kwanty wiedzy, a dokładniej – zawarte w nich asocjacje. Kwanty wiedzy, to specyficzne filtry czy soczewki skupiające uwagę na istocie problemu. Dlatego Iga Bałos -Stoczewska sugeruje nazywanie tego procesu „soczewkowaniem wiedzy”, co wydaje się bardzo obrazowe i godne dokładniejszego poznania. 

Przed INFOBROKERAMI stoją  olbrzymie możliwości rozwojowe. Dlatego kompetencje infobrokerskie traktujemy je jako moduł wyższych kompetencji ścieżki kariery zawodowej nowoczesnego menedżera.  Przygotowujemy do roli infobrokera – na naszych kursach.

Kurs kwantowania wiedzy

IDENTYFIKUJEMY  UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI


Znak firmowy MSE

Nasze produkty znakujemy naszym logo

MSE™ /Metodyka Syndromiczna Explorer/ umożliwia  rekonstrukcję modelu  intelektualno – mentalnego organizacji. W skrócie – treść tego modelu nazywamy sposobami myślenia. W praktyce pokazujemy bariery mentalne i paradygmaty myślenia, gdyż one tworzą typ uwarunkowań, które pomijane są zazwyczaj w tradycyjnych audytach, kontrolach czy nawet kontrolingach współczesnych organizacji.  Okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi faktyczne źródło sukcesów, szans na powodzenie ale i zarazem przyczyna największych problemów organizacji nastawionych na zmianę, rozwój, większą efektywność.


IDENTYFIKUJEMY  UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI W INFRASTRUKTURZE INTELEKTUALNO – MENTALNEJ


MSE™ – jest metodyką, której uczymy na warsztatach, w trakcie coachingu, ale ponadto na www.infobrokerstwo.pl pokazujemy – na konkretnych przykładach – jak w codziennej praktyce używać tej metodyki. Jak w natłoku informacji odszukiwać sedno spraw i sens problemów.

Konkretnych przykładów zastosowań tego typu szukać należy w kategorii „Aktualności”. Materiały tutaj zamieszczane  adresowane są do wszystkich, którzy pragną merytorycznie, mądrze funkcjonować, a natrafiają na intelektualno – mentalne bariery w działaniu. MSE™ pomoże w diagnozowaniu uwarunkowań, a INFOBROKERSTWO – w porządkowaniu wszystkich procesów, a komunikacyjnych i decyzyjnych – w pierwszej kolejności.   Naszym adresatem są ponadto dziennikarze oraz zespoły współpracujące z liderami życia społecznego, gospodarczego i politycznego.


COACHING, WARSZTATY, SZKOLENIA


W ofercie doradczej proponujemy przede wszystkim coaching, a w edukacyjnej  szkolenia dostosowane do profilu Klienta i jego potrzeb. Pokazujemy kulturowo – mentalne uwarunkowania zmian, aby wskazać głębokie przyczyny niepowodzeń projektów – reform, reorganizacji, zmian itd. zazwyczaj nie rozpoznawane w tradycyjnych kontrolach, audytach czy kontrolingu. Jest to obszar wiedzy adresowany do kadry menedżerskiej, właścicieli firm, zespołów projektowych, ale także HR.   MSE™ dostarcza właśnie HR skutecznych narzędzi identyfikacji zagrożeń efektywności organizacji oraz bardziej bezpośredniego udziału tych działów w kreowaniu strategii firmy. Obok coachingu polecamy warsztaty poświęcone identyfikacji uwarunkowań kultury projektowej oraz audyty.


PRZYGOTOWUJEMY DO NOWYCH ZAWODÓW XXI WIEKU


Proponujemy pozyskanie nowych kompetencji i umiejętności: inforbrokerskich. Infobrokerstwo – to nowy zawód. Ale to także bardzo ważny, uniwersalny moduł nowoczesnej ścieżki kariery zawodowej. Procesy informacyjne staja się obecnie tak ważne, iż wprost określa się je jako krytyczne czynniki efektywności organizacji. Najpoważniejsze organizacje międzynarodowe prognozują olbrzymie zapotrzebowanie na ten typ kompetencji – w najbliższych latach. Dlatego polecamy kursy infobrokerskie o zróżnicowanym poziomie zaawansowania – dostosowanym do aktualnych potrzeb i perspektywicznych planów kreowania ścieżki kariery zawodowej naszych Klientów. Nasze produkty WYKORZYSTUJĄ DOŚWIADCZENIA oraz istotnie uzupełniają i wspierają ofertę DEVOTEAM Center of Excellence S.A.

Nowa nazwa CRM SA

Check PageRank

Jedna myśl nt. „www.infobrokerstwo.pl – dla kogo?

 1. MarekD

  Trudno było znaleźć ten artykul w google, strona ciekawa, zasługuje na lepsze pozycje w wyszukiwarkach. SEO w 2015 stało się skomplikowane, jest coś co ci się napewno przyda, poszukaj sobie w google – niezbędnik dla każdego webmastera

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *